ZBRANĚ KATEGORIE B

Novela zákona 13/2021 Sb., která mění původní znění zákona 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, dnes v § 3 definuje tyto kategorie zbraní a střeliva takto:

zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I
zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B
zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I
ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D
PODMÍNKY DRŽENÍ ZBRANÍ KATEGORIE B:
Zbraně kategorie B jsou tedy ty, jež má majitel zbrojního průkazu právo vlastnit, ovšem musí pro získání každé této zbraň podávat žádost na policii. Mezi řádné důvody o udělení té žádosti patří:

provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
zajišťování ostrahy majetku a osob,
zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,
ochrana života, zdraví nebo majetku.
TYPY ZBRANÍ KATEGORIE B:
Je také důležité říct, že kategorie B není omezena čistě na samonabíjecí zbraně. Všechny zbraně, které jsou samonabíjecí patří do kategorie B (nebo potenciálně A, pokud se jedná o nedovolené výrobní provedení), ale to, že zbraň samonabíjecí není, neznamená že do této kategorie nemůže spadat! Těch kritérií je více a záleží mimo jiné i na délce hlavně, signální zbraně od určité velikosti ráže atd.

Například opakovací brokovnice, tedy na první pohled typická zbraň kategorie C, do C opravdu spadá, ale pouze za předpokladu, že má hlaveň delší než 600 mm. Pokud se pouze o 1 milimetr dostane pod tento limit, již se jedná o zbraň, pro jejíž nabytí potřebujete povolení policie.

Zbraněmi kategorie B podle § 5 zákona o zbraních jsou:

krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a
signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.
Jak již je z tohoto výpisu zjevné, kategorie B zahrnuje opravdu široké množství zbraní. Velmi zjednodušeně se dá říct, že je z naprosté většiny spojuje jejich samonabíjecí charakter, tj., že zbraň se po výstřelu nemusí pokaždé nabíjet, ale na jedno zmáčknutí spouště se dočkáte pouze jednoho výstřelu. Ve skupině zbraní kategorie B tak najdete krátké samonabíjecí zbraně, jako jsou pistole a revolvery, tak i dlouhé samonabíjecí pušky (s výjimkou zbraní kat. A a kat. A-I) i samonabíjecí malorážky - a to jak malorážkové pistole a revolvery, tak i dlouhé samonabíjecí malorážky.