ZBRANĚ KATEGORIE A-I

Novela zákona 13/2021 Sb., která mění původní znění zákona 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, dnes definuje v § 3 tyto kategorie zbraní a střeliva:

zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I
zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B
zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I
ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D
Samotná novela 13/2021 Sb. pak způsobila odštěpení kategorie A-I a kategorie C-I z původních kategorií A a kategorií C.

ZBRANĚ A STŘELIVO KATEGORIE A-I
Nová kategorie A-I zahrnuje mj. (podrobně je rozepsáno v § 4a):

samočinné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí
zbraně, do nichž je vložen nadlimitní zásobník
střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku
VÝJIMKA NA ZBRANĚ KATEGORIE A-I
Zbraně a střelivo kategorie A-I sice patří stále mezi zakázané, lze však na ně získat trvalou výjimku, která je nároková. Žádá se o ni na formulářích 29 a 30 (Formuláře ke stažení - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz). Po získání potřebné výjimky je další postup při získávání zbraně nebo střeliva této kategorie obdobný jako pro kategorii B.

Z praktického hlediska to znamená, že držitel příslušné výjimky může nyní nabývat samonabíjecí zbraně vzniklé předělávkou ze samočinných (např. Sa vz. 58) a může do zbraní vkládat nadlimitní zásobníky, tj. nadlimitní zásobník s kapacitou nad 10 nábojů u dlouhých zbraní a nadlimitní zásobník s kapacitou nad 20 u krátkých zbraní.

V pistoli nebo revolveru může rovněž používat (tedy i nosit) i střelivo se zvýšením ranivého účinku. Většinou se jedná o tzv. expanzní střelivo s dutinou, obvykle označované jako HP nebo JHP.