ZÁSOBNÍK

Zásobník do zbraně je zařízení sloužící k uchovávání a připravování nábojů pro střelbu. Liší se především typem zbraně a kapacitou, tedy počtem nábojů, které může pojmout. Na rozdíl od nábojové schránky je zásobník oddělitelný a vyměnitelný, což umožňuje rychlé přebití zbraně.

Typy zásobníků
Schránkový zásobník:

Nejrozšířenější typ zásobníku používaný u pistolí i pušek.
Může být jednořadý, jednoapůlřadový nebo dvouřadový, s jednořadým nebo dvouřadým vyústěním.
Skládá se z těla (obvykle plechového nebo plastového), patky, podavače a pružiny.
Plastové zásobníky mohou být poloprůhledné, což umožňuje snadný přehled o zbývajících nábojích.
Bubnový zásobník:

Má tvar plochého válce, který se vkládá do zbraně podobně jako schránkový zásobník.
Má velkou kapacitu (obvykle vyšší desítky nábojů).
Používá se u samočinných zbraní, jako jsou samopaly Špagin nebo Thompson.
Spirálový zásobník:

Náboje jsou řazeny do úzké spirály, což vytváří tvar dlouhého válce.
Lépe se přizpůsobuje základnímu tvaru zbraně než bubnový zásobník, ale není příliš rozšířený.
Diskový zásobník:

Náboje jsou uspořádány špičkou ke středu.
Používá se zejména u kulometů, kde je uložen naplocho nad hlavní, jako například u kulometu Ďegťarev.
Speciální druhy zásobníků
Nábojové rámečky a pásky: Používají se pro rychlé nabití nábojů do zbraně.
Revolverové klipy: Pomáhají při rychlém nabití revolveru.
Nábojové pásy: Používají se u kulometů pro kontinuální střelbu.
Zásobník tedy hraje zásadní roli ve funkčnosti palných zbraní, umožňuje rychlé přebití a zajišťuje, že střelec má náboje připravené k okamžitému použití. Jeho konstrukce a kapacita se přizpůsobují specifickým požadavkům různých typů zbraní.