ZBRANĚ KATEGORIE C

Novela zákona 13/2021 Sb., která upravuje původní znění zákona 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, dnes v § 3 definuje tyto kategorie zbraní a střeliva takto:

zakázané zbraně a zakázané střelivo, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I
zbraně podléhající povolení, kterými jsou zbraně kategorie B
zbraně podléhající ohlášení, kterými jsou zbraně kategorie C a zbraně kategorie C-I
ostatní zbraně, kterými jsou zbraně kategorie D
PODMÍNKY DRŽENÍ ZBRANÍ KATEGORIE C
Zbraně kategorie C jsou tedy ty, jež má majitel zbrojního průkazu právo vlastnit a o jejich pořízení nemusí nijak předem informovat policii. Jakmile se ovšem zbraň ocitne ve vašem vlastnictví, jste povinní tuto skutečnost policii nahlásit.

Nejčastěji se jedná o dlouhé opakovací kulové zbraně, například Mosin-Nagant, Kar 98 a podobné. Stejně jako u kategorie B jsou ovšem podmínky pro tuto kategorii složitější a opírají se například i o délku hlavně, typ zápalky užívaných nábojů, nebo vnitřní geometrii hlavně.

DRUHY ZBRANÍ KATEGORIE C:
Zbraněmi kategorie C podle § 6 zákona o zbraních jsou:

jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně pro střelivo s okrajovým nebo středovým zápalem nebo pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux neuvedené v § 5 písm. d) až f),
plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní,
více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů, a
tlumiče hluku výstřelu, kterými jsou zařízení určená pro použití s palnou zbraní a konstruovaná pro celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby.