NÁBOJOVÁ KOMORA

Ano, nábojová komora je důležitou součástí palných zbraní, která slouží k uložení náboje před výstřelem a k následnému propuštění střely nebo projektilu. Tento prostor se nachází buďto v zadní části hlavně u pistolí, pušek a brokovnic, kde navazuje na ni závěr, nebo může být rozložen do více komor, jako u revolverů, kde se nachází ve válci.

U pistolí, pušek a brokovnic je nábojová komora integrovaná do hlavně a tvoří s ní jednu celistvou součást. Před výstřelem je do této komory vložen náboj, který je poté odpálen stiskem spouště.

Revolver, na rozdíl od jiných palných zbraní, má nábojové komory umístěné ve válci, který se otáčí kolem osy a umožňuje postupně vkládat a vypouštět náboje.

V odborných textech se také můžete setkat s pojmem "komorování", který označuje, na jakou ráži náboje je konkrétní komora uzpůsobena. Každá nábojová komora je obvykle navržena pro specifický typ náboje a jeho rozměry, což zajišťuje bezpečné a spolehlivé fungování zbraně. Drtivá většina palných zbraní je komorována pouze na jeden typ náboje, což přispívá k bezpečnosti a spolehlivosti střelby.