ZÁVĚR

Závěr je klíčová součástka palných zbraní, která se podílí na několika funkcích: vyhození použité nábojnice, zasunutí nového náboje do nábojové komory a natažení bicího mechanismu (u samonabíjecích a samočinných zbraní).

Druhy zbraní a jejich závěry
Opakovací zbraně:

Závěr je vždy uzamčený a ovládán ručně.
Uzamčení tvoří několik ozubů zapadajících za zajišťovací výstupky, vzácně se vyskytuje i blokové uzamčení.
Ovládání závěru je většinou rotační, přímotažné, nebo pákové (lever-action).
Brokovnice používají přímotažné ovládání (pumpa), ale mohou mít i pákové ovládání.
Samonabíjecí a samočinné zbraně:

Neuzamčený (dynamický) závěr: Držen proti nábojové komoře silou vratné pružiny. Používá se u pistolí a některých samopalů na náboje nižšího výkonu.
Polouzamčený závěr: Brzděn během pohybu střely v hlavni buď tlaky spalných plynů, nebo mechanicky (např. válečky u H&K).
Uzamčený závěr: Pevně mechanicky spojen s nábojovou komorou a hlavní během výstřelu.
Uzamčení závěru u pistolí
Systém Browning - Colt: Závěr spojen s nábojovou komorou a hlavní uzamykacími výstupky, pohyb hlavně řízen řetízkem.
Systém Browning - FN: Podobný systému Browning - Colt, ale pohyb hlavně je řízen kulisou místo řetízku.
Systém Browning - Petters: Uzamčení pomocí hrany nábojové komory opřené o přední stranu výhozního okénka, pohyb hlavně řízen kulisou.
Další systémy: Např. kloubový závěr u Luger P.08. Dnes převažuje systém Browning a jeho varianty.
Uzamčení závěru u dlouhých zbraní
Rotační závorník: Používán např. u AR-15.
Výkyvný závorník: Používán např. u Sa 58.
Střelba z otevřeného/uzavřeného závěru
Střelba z uzavřeného závěru: Závěr je v přední poloze při stisknutí spouště. Většina automatických zbraní využívá tento způsob.
Střelba z otevřeného závěru: Závěr je v zadní poloze při stisknutí spouště. Používají se u některých samopalů a kulometů. Výhodou je lepší chlazení závěru a hlavně, nevýhodou je snížená přesnost střelby kvůli pohybu závěru při výstřelu.
Závěr tedy zajišťuje správný cyklus nabíjení, výstřelu a vyhození nábojnice a jeho konstrukce se liší podle typu zbraně a jejího určení. Každý typ závěru má své specifické výhody a nevýhody, které ovlivňují celkovou funkčnost a efektivitu zbraně.