ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ

Zkušební komisař je klíčovou osobou zajišťující správný průběh zkoušky odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu v České republice. Jeho role spočívá v dohledu nad praktickou částí zkoušky a hodnocení způsobu manipulace se zbraněmi žadateli.

Podmínky pro jmenování zkušebním komisařem:
Věk a vzdělání: Žadatel o místo zkušebního komisaře musí být starší než 30 let a mít minimálně střední vzdělání.

Zkušenosti a držitel zbrojního průkazu: Žadatel musí mít zkušenosti s manipulací se zbraněmi a být držitelem alespoň jedné ze skupin zbrojního průkazu.

Absolvování zkoušky odborné způsobilosti: Žadatel musí úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti, která zahrnuje teoretickou i praktickou část.

Zkouška odborné způsobilosti zkušebního komisaře:
Teoretická část: Zkušební komisař je testován na znalost nauky o zbraních, konstrukci zbraní a střeliva, balistiky a zákona o zbraních. Úspěšnost je klíčová pro jmenování.

Praktická část: Zkušební komisař musí předvést bezpečnou manipulaci se dvěma druhy zbraní, včetně rozborky, sborky a čištění. Dále je testován na schopnost řídit střelbu podle předpisů.

Udělení průkazu zkušebního komisaře:
Po úspěšném absolvování zkoušky získá žadatel průkaz zkušebního komisaře s platností pěti let. V případě neúspěchu může uchazeč počkat až šest měsíců a poté se pokusit o zkoušku znovu.

Zkušební komisař je klíčovou osobou zajišťující bezpečný a spolehlivý proces při získávání zbrojního průkazu a jeho jmenování je podmíněno důkladným testováním jeho odborných znalostí a dovedností.