ZÁVORNÍK

Popisujete mechanismus závěru, konkrétně nosiče závorníku a závorníku, který je běžný u samočinných a samonabíjecích dlouhých zbraní. Tento mechanismus je klíčový pro automatizaci procesu vyhození použité nábojnice a zasunutí nového náboje do nábojové komory, stejně jako pro odemykání a uzamykání závěru.

Mechanismus nosiče závorníku a závorníku
Pohyb po výstřelu:

Po výstřelu působí povýstřelové plyny na nosič závorníku, což způsobí jeho pohyb směrem dozadu.
Tento pohyb odemkne závorník, umožní vyhození prázdné nábojnice a natáhne bicí mechanismus.
Vratná pružina následně vrací nosič závorníku a závorník směrem dopředu.
Odemykání a uzamykání závorníku:

Při pohybu dozadu nosič závorníku rotuje závorník pomocí ozubů, které se vyvlékají z vybrání v hlavni.
Při návratu dopředu závorník opět rotuje a jeho ozuby zapadnou do vybrání v hlavni, čímž dojde k uzamčení závěru.
Vyhazování nábojnic a zasouvání nových nábojů:

Vyhazovač: Nachází se na těle závorníku a vyhazuje prázdnou nábojnici z nábojové komory.
Vytahovač: Pomáhá vytáhnout prázdnou nábojnici z komory.
Zápalník: Prochází tělem závorníku a iniciuje výstřel náboje.
Příklady konstrukcí
vz. 58: Československá útočná puška, která používá mechanizmus s nosičem závorníku a rotujícím závorníkem.
AK-47: Ruská útočná puška, známá pro svou spolehlivost, používá podobný mechanismus s plynovým pohonem a rotujícím závorníkem.
AR-15: Americká puška, která rovněž používá rotující závorník a nosič závorníku, kde plyny z hlavně jsou odváděny přes plynovou trubici do nosiče závorníku.
Princip fungování
Při výstřelu plyny z hlavně tlačí na nosič závorníku, což způsobí jeho pohyb dozadu. Tento pohyb odemkne závorník, což umožní vyhození použité nábojnice. Nosič závorníku se následně vrací vpřed pomocí vratné pružiny, závorník se zamkne do hlavně a nový náboj je zasunut do komory. Tento cyklus se opakuje při každém výstřelu, což umožňuje rychlou a automatickou střelbu.

Mechanismus nosiče závorníku a závorníku je tedy zásadní pro spolehlivou a efektivní funkci moderních samonabíjecích a samočinných dlouhých zbraní.