SAMOČINNÁ ZBRAŇ

Podle platného zákona o zbraních se samočinnou zbraní označuje taková palná zbraň, která se automaticky nabiluje po každém výstřelu. To znamená, že po stisknutí spouště a vypálení střely se zbraň automaticky připraví k novému výstřelu tím, že vyhodí prázdnou nábojnici a dopraví nový náboj do komory zásobovacího zařízení. Samočinná zbraň pak střílí dávkou po celou dobu, dokud je spoušť stisknuta nebo nedojdou náboje v zásobovacím zařízení.

Kadence střelby dávkou může dosahovat různých hodnot v závislosti na typu zbraně. U pěchotních zbraní se pohybuje mezi 300 až 1200 ranami za minutu, zatímco u ručních zbraní je obvykle v rozmezí 500 až 700 ran za minutu. Kulomety mají obvykle ještě vyšší kadenci.

Samočinné zbraně, s výjimkou některých typů pistolí, jsou především dlouhé zbraně, jako jsou pušky, samopaly a kulomety, které se často používají v armádě, policii a dalších státních bezpečnostních složkách. Tyto zbraně obvykle umožňují volbu mezi střelbou dávkou a jednotlivými ranami, a někdy dokonce i dvoj- nebo třírannou dávkou.

I když existují konstrukce pistolí s samočinným režimem, jejich použití je omezené kvůli obtížnému ovládání při střelbě dávkou. V civilním sektoru jsou samočinné zbraně vzácné a vyžadují speciální povolení k jejich vlastnictví, neboť spadají do kategorie zbraní A (pokud nejsou uznány jako historické, pak do kategorie D).