HISTORICKÉ ZBRANĚ

Pojem "historické zbraně" může mít poměrně široký význam, ale v zákoně o zbraních je definován pomocí tří skupin. První skupinu tvoří střelné zbraně vyrobené do konce roku 1890. Druhou skupinu tvoří jednoranové nebo dvouranové palné zbraně, jejichž konstrukce je založena na doutnákovém, kolečkovém, nebo perkusním zámku, a zároveň jsou zkonstruovány do konce roku 1890. Do této kategorie patří i moderní repliky těchto historických zbraní. Třetí skupinu tvoří jehlovky zkonstruované do konce roku 1880.
Historické zbraně jsou zařazeny do kategorie D, což znamená, že k jejich získání a držení není potřeba zbrojní průkaz a nepodléhají registraci. Nicméně podmínkou pro nabytí takové zbraně je svéprávnost a dosažení věku 18 let. Stejně jako u ostatních zbraní kategorie D platí i pro historické zbraně stejné podmínky zacházení.