ELOXOVANÝ HLINÍK

Eloxovaný hliník získává svou charakteristickou povrchovou úpravu díky procesu nazývanému elektrolytická oxidace, často označované jako eloxování. Tento proces vytváří ochrannou vrstvu oxidu hliníku, která brání další oxidaci kovu.
Jednou z hlavních výhod eloxování je zlepšení odolnosti materiálu vůči povětrnostním podmínkám a mechanickému opotřebení, což přispívá k prodloužení životnosti výrobku. Taktéž se snižuje tepelná a elektrická vodivost materiálu. Estetický vzhled eloxovaného hliníku lze dále zdokonalit barvením vrstvy oxidu, což přináší široké možnosti designu.
Proces eloxování obvykle probíhá ponořením výrobků do roztoku kyselin, jako jsou organické, chromové, fosforečné nebo sírové kyseliny, a následným působením elektrického proudu. Alternativně se mohou používat i solné roztoky jako náhrada za kyseliny.