BUBÍNEK REVOLVERU

Bubínek revolveru, často označovaný jako nábojový válec nebo rotační/otočný válec, je klíčovou součástí revolverů. Má několik nábojových komor, do kterých se umisťují náboje. Většinou je navržen tak, aby pojmul šest nábojů, ale existují i varianty s menší kapacitou, například pět nebo dokonce devět až deset nábojů, záleží na použité ráži.
Bubínek je obvykle konstruován pro střelivo s okrajovými nábojnicemi, které zabrání propadnutí náboje skrz válec do hlavně. Existují však i konstrukce pro použití bezokrajových nábojnic, obvykle využívané v samonabíjecích zbraních.
de o otočný válec, který je umístěn rovnoběžně s osou hlavně. Náboje jsou uloženy rovnoběžně s osou válce, a otáčí se okolo centrální hřídele revolveru. Tělo válce také slouží jako nábojová komora, což klade nároky na jeho pevnost a zároveň omezuje kapacitu. Otáčení válce bývá u většiny konstrukcí prováděno s určitou vůlí, což může způsobit ztrátu části energie při výstřelu.
Pro přebití revolveru se často používá vyklopení válce do strany. U starších revolverů nebo těch nejstarších typů, které nelze otevřít, je nutné nabíjet náboje jednotlivě otáčením válce.
Informace o ráži náboje bývá často uvedena přímo na válci revolveru, pokud je možné válec vyměnit.