POJISTKA

Pojistka je mechanismus zbraně, který má zabránit jejímu nežádoucímu výstřelu. První pojistky se objevily již u mechanických střelných zbraní jako jsou kuše. U palných zbraní existují ručně ovládané i automatické mechanismy, které zabraňují fungování spoušťového nebo bicího mechanismu. Moderní zbraně často disponují více než jednou pojistkou.

Druhy pojistek
Manuální pojistka:

Zajišťuje napnutý bicí mechanismus a je ovládána manuálně střelcem. Nachází se na většině moderních palných zbraní s výjimkou většiny revolverů a některých loveckých zbraní.
Uvolňovací páka:

Umožňuje vypuštění kohoutu bez výstřelu, i když je náboj v komoře a kohout natažen. Má podobu ozubu na spodní části bicího kohoutu, který oddaluje kohout tak, aby nebyl opřen o zápalník. Tento mechanismus využívají pistole se spoušťovým mechanismem typu DA, například CZ75D.
Dlaňová pojistka:

Nachází se na hřbetu rukojeti pistole a blokuje bicí či spoušťový mechanismus, pokud není stisknuta rukou střelce.
Zásobníková pojistka:

Aktivuje se vytažením zásobníku, což předchází nežádoucímu výstřelu, pokud je zapomenut náboj v komoře.
Bezpečnostní záchyt bicího kohoutu:

Má podobu bezpečnostního ozubu na spodní části bicího kohoutu, který zachycuje kohout během natahování asi v polovině dráhy. Pokud není kohout plně natažen, nemůže dojít k výstřelu. Tento mechanismus je součástí pistolí a pušek s vnějším kohoutem.
Závěrová pojistka:

Zajišťuje zbraň proti výstřelu, pokud je závěr neuzavřený či neuzamčený, čímž předchází poškození zbraně nebo zranění střelce. Je součástí téměř všech pistolí, pušek a karabin.
Výstražník:

Informuje střelce, zda má zbraň natažený bicí mechanismus. Má podobu čepu či výstupku, který ze zbraně vyčnívá v případě nataženého bicího mechanismu.
Automatická pojistka úderníku:

Blokuje úderník zbraně až do chvíle, než dojde ke stisku spouště. Bývá na samonabíjecích pistolích a puškách.
Převodní kulisa:

Součástka vložená mezi kohout a zápalník, bez níž kohout nedosáhne na zápalník. Posouvá se na své místo teprve při úplném stisku spouště. Používají ji revolvery s odděleným zápalníkem od kohoutu.
Blokovací kulisa:

Funguje podobně jako převodní kulisa, ale místo převodu energie blokuje kontakt zápalníku se zápalkou náboje, dokud není spoušť plně stisknuta. Využívají ji revolvery s integrovaným zápalníkem na bicím kohoutu.