SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS

Spoušťový mechanismus hraje klíčovou roli v palné zbrani, ovlivňuje přesnost, spolehlivost a bezpečnost střelby. Jeho úkolem je ovládat bicí mechanismus a umožnit výstřel prostřednictvím stisku spouště. Existují různé typy spoušťových mechanismů, z nichž každý má své vlastnosti a vhodnost pro určité typy střelby.

Jednočinná spoušť (SA - Single Action): Tento typ spouště se používá většinou u dlouhých zbraní a brokovnic. Před každým výstřelem je nutné ručně napnout bicí mechanismus, buď manuálně nebo energií z předchozího výstřelu. Spoušť slouží pouze k uvolnění bicího mechanismu a provedení výstřelu. Zbraně s jednočinnou spouští jsou vhodné pro sportovní střelbu, například pistole Colt 1911.

Spoušť SA/DA: Tento mechanismus kombinuje prvky jednočinného a dvojčinného systému. První výstřel je možné provést v dvojčinném režimu, kdy je bicí mechanismus napnut současně se stiskem spouště. Poté jsou všechny další výstřely prováděny v jednočinném režimu, kdy se bicí mechanismus napíná pohybem závěru. Tento systém je například používán u pistolí CZ75.

Výhradně dvojčinná spoušť (DAO - Double Action Only): U tohoto typu se bicí mechanismus napíná a uvolňuje stiskem spouště. Spoušťový mechanismus DAO umožňuje střelcům vystřelit pouze pomocí spouště, bez ručního napínání bicího mechanismu. Tento systém umožňuje rychlejší reakci v krizových situacích, ale spoušťový odpor může negativně ovlivnit přesnost střelby.

Striker Fired: Tento typ spouště nepoužívá kohout, ale místo toho má přímo integrovaný úderník v spoušti. Je často používán v moderních pistolích, například u modelů Glock.

Pokud se rozhodnete upravit spoušťový mechanismus, můžete provést změny na stávajících dílech nebo je vyměnit za nové. Při úpravách je důležité zvážit účel používání zbraně a udržet si správnou funkčnost a bezpečnost. Každý střelec má individuální preference ohledně fungování spouště, a proto je důležité najít nastavení, které vyhovuje vašim potřebám a preferencím.