STOUPÁNÍ VÝVRTU (TWIST RATE)

Stoupání vývrtu hlavně je faktor, který hraje klíčovou roli v přesnosti a stabilitě střelby. Jedná se o sklon žlábku vývrtu hlavně, který ovlivňuje rotaci střely při průchodu hlavní. Správně zvolené stoupání vývrtu je důležité pro udržení střely na správné trajektorii a minimalizaci odchylek.

U dlouhých zbraní, jako jsou pušky, je typicky použito vyššího stoupání vývrtu hlavně. To umožňuje stabilní rotaci střely na delší vzdálenosti, což je klíčové pro přesnost střelby na velké vzdálenosti. Naopak u krátkých zbraní, jako jsou pistole a revolvery, je obvykle použito nižšího stoupání vývrtu hlavně, protože se zde zaměřuje spíše na dostřel a účinnost na kratší vzdálenosti.

Při volbě stoupání vývrtu hlavně je třeba zohlednit různé faktory, jako jsou délka a průměr střely, rychlost otáčení, aerodynamické vlastnosti střely a zamýšlená vzdálenost střelby. Cílem je zajistit, aby se střela dostala do stabilní rotace ihned po opuštění hlavně a letěla přesně na cíl.

Správné stoupání vývrtu hlavně je tak klíčovým faktorem pro dosažení přesné a stabilní střelby. Je důležité ho zohlednit při konstrukci zbraní a volit s ohledem na požadované vlastnosti střelby a zamýšlenou vzdálenost cíle.