Blog

EK Archery

Kuše je zbraň jejíž historie sahá až do starověku, kdy se objevila v oblasti dnešní Číny a Kore...

Co změnila novela zákona o zbraních a jak se dotkla jejich dosavadních držitelů?

Koncem roku 2020 prošla legislativním procesem novela zákona o zbraních, kterou následně stvrdil 2...

Co mění novela zákona o zbraních ve vztahu k nadlimitním zásobníkům a zbraním z kategorií A a B

Dlouho a hojně diskutovaná novela zákona o zbraních, která začala platit začátkem letošního roku, za...

Novela zákona o zbraních zavádí novou kategorii C I

Mezi nejvýznamnější novinky, které sebou přinesla novela zákona o zbraních, jež vstoupila v pla...

Centrální registr zbraní, užitečný nápad nebo zbytečná šikana?

Mezi držiteli zbraní se objevila informace, že díky návrhu portugalského předsednictví Rady EU by by...

Zákon 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Zákon byl schválen dne 8. března 2002, účinnosti nabyl 1. 1. 2003. Dne 30. ledna 2021 pak nabyla úči...

Přehled rozdělení zbraní do kategorií dle zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

Kategorie A – zbraně zakázané Přesněji jsou tyto zbraně vymezeny v § 4: Zakázané zbraně: zvlá...

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Definice zbraně Obecná definice zbraně stanovuje, že se tímto pojmem rozumí cokoli, co může učinit ...

Nože

Nůž je jedním z nejpoužívanějších nástrojů, který během svého života používá úplně každý. Proto se n...

Puškohledy Nikko Stirling – vysoká kvalita s puncem australské divočiny

Výrobce Nikko Stirling patří mezi vyznavači sportovní i lovecké střelby k velmi uznávaným jménům. Co...