Legislativa

Doprava zbraní a střeliva po České republice

Máte to k nám daleko a bude jednodušší, abychom Vám Vaši objednávku doručili? Není problém, máme pro Vás variantu.. Vyberte si jakoukoliv zbraň či střelivo, podléhající zbrojnímu průkazu a vložte do košíku, pokud máte vše vybráno, jděte do košíku a dejte pokračovat v objednávce, následně se dosta...

Co změnila novela zákona o zbraních a jak se dotkla jejich dosavadních držitelů?

Koncem roku 2020 prošla legislativním procesem novela zákona o zbraních, kterou následně stvrdil 21. prosince svým podpisem prezident republiky Miloš Zeman. Novela vstoupila v platnost v polovině února roku 2021 a dnes je tak již nedílnou součástí českého právního řádu stejně jako s n...

Co mění novela zákona o zbraních ve vztahu k nadlimitním zásobníkům a zbraním z kategorií A a B

Dlouho a hojně diskutovaná novela zákona o zbraních, která začala platit začátkem letošního roku, zavádí v mnoha oblastech celou řadu novinek. Ačkoliv byla novela navržena tak, aby stoprocentně ctila zásady tzv. grandfatheringu, tj. vyhnutí se retroaktivitě, a stávajícím držitelům zbraní kompli...

Novela zákona o zbraních zavádí novou kategorii C I

Mezi nejvýznamnější novinky, které sebou přinesla novela zákona o zbraních, jež vstoupila v platnost v únoru 2021, je zavedení nových kategorií zbraní a střeliva. Jednou z nich je kategorie C I, do které nově spadají i některé zbraně, které v dřívější době patřily do kategorie D....

Centrální registr zbraní, užitečný nápad nebo zbytečná šikana?

Mezi držiteli zbraní se objevila informace, že díky návrhu portugalského předsednictví Rady EU by bylo možné nahlížet do národních registrů zbraní a jejich držitelů. Majitelé zbraní se však bouří. Půjde o zbytečnou šikanu EU? Evropská unie požaduje centrální registr zbraní Národní databáze legální...

Zákon 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Zákon byl schválen dne 8. března 2002, účinnosti nabyl 1. 1. 2003. Dne 30. ledna 2021 pak nabyla účinnosti novela zákona o zbraních. Tato novela měla za cíl implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní,...

Přehled rozdělení zbraní do kategorií dle zákona o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.)

Kategorie A – zbraně zakázané Přesněji jsou tyto zbraně vymezeny v § 4: Zakázané zbraně: zvláště účinné samočinné vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, ...

Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení

Definice zbraně Obecná definice zbraně stanovuje, že se tímto pojmem rozumí cokoli, co může učinit útok proti tělu důraznějším. Tato definice je zakotvena v § 118 trestního zákoníku, který se zabývá spácháním trestného činu se zbraní. V souladu s tímto ustanovením může být zbraní chápáno i motorov...