Aktuality

Glock zkušební zbraně

V TERMÍNU OD 1.5.2024 DO 31.8.2024 AKCE NEBUDE PROBÍHAT

Uvažujete nad nákupem pistole Glock? Nebylo by ideální si zbraň, která Vás zajímá před nákupem vyzkoušet? Kentaurzbraně si pro Vás ve spolupráci se střelnicí RANGER Prague připravil pár nejžádanějších modelů pistolí Glock k vyzkoušení před nákupem. 

Aktuálně dostupné modely:

 • Glock 19 Gen5
 • Glock 19X
 • Glock 17 Gen5
 • Glock 45
 • Glock 43X
 • Glock 48
 • Glock 44

První termíny pro objednání na prezentační akci připravujeme od začátku srpna 2023. 

Termíny každý týden:

 • Úterý: 15:00 - 16:00
 • Středa: 20:00 - 21:00
 • Rezervovat můžete kliknutím níže

           133534443-click-here-button-with-hand-clicking-icon

Podmínky: 

 • Platba 500Kč (krabička nábojů + stav na střelnici)
 • Vypůjčení zbraní je zdarma
 • Není možné střílet se svými donesenými náboji
 • Možnost dokoupit 1 krabičku extra
 • Po dokončení každý platící dostane poukaz na 500Kč na nákup pistole Glock u nás v prodejně
 • Akce je určena pouze pro držitele zbrojního průkazu

 Zkusebni pistole glock

Doprava zbraní a střeliva po České republice

Máte to k nám daleko a bude jednodušší, abychom Vám Vaši objednávku doručili? Není problém, máme pro Vás variantu..

 1. Vyberte si jakoukoliv zbraň či střelivo, podléhající zbrojnímu průkazu a vložte do košíku, pokud máte vše vybráno, jděte do košíku a dejte pokračovat v objednávce, následně se dostanete do volby přepravy, kde vyberete možnost „Závoz zbraní a střeliva“ a formu platby „Bankovní převod“. Následně budete vyzvání k zaplacení Vaší objednávky.
 2. Po zaplacení Vaší objednávky budete kontaktováni kolegou, který dopravu obstará a domluví s Vámi přesný datum a místo doručení, podle toho kdy se Vám to bude hodit.
 3. Veškerou dokumentaci jako nákupní povolení a následné ohlášení o nákupu zbraně budete vyřizovat na místě s kolegou, který Vám bude Vaši objednávku doručovat.
 4. Pro předání zbraně prosím mějte připraven, platný zbrojní a občanský průkaz a potřebné dokumenty jako je nákupní povolení pro nákup zbraně, výjimku pro nadlimitní zásobníky, apod.

 

Tato služba je zpoplatněna 1000,- Kč vč DPH a vztahuje se na předání zbraní či střeliva 1 osobě

Copy of Copy of Untitled (9)

Co změnila novela zákona o zbraních a jak se dotkla jejich dosavadních držitelů?
Koncem roku 2020 prošla legislativním procesem novela zákona o zbraních, kterou následně stvrdil 21. prosince svým podpisem prezident republiky Miloš Zeman. Novela vstoupila v platnost v polovině února roku 2021 a dnes je tak již nedílnou součástí českého právního řádu stejně jako s ní tak či onak pracují všichni, kdo mají se zbraněmi cokoliv společného. Přesto ale stále řada lidí nemá jasno v tom, co konkrétně novela zákona o zbraních změnila. Jaké změny tedy zavedla a co konkrétně znamenají pro držitele zbraní, zvláště pak pro ty, kteří již povolení k držení zbraně vlastní?

Na úvod

Novela mění především dřívější zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, zákon č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní a střeliva a zákon č. 634/2004 Sb. Hlavní motivací k její přípravě a následnému schválení byla potřeba zapracovat do české legislativy obsah evropské směrnice o zbraních, přesto novela zavádí i další prvky.

V mediálním prostoru byla z tohoto pohledu věnována největší pozornost ustanovení, které výslovně zavádí právo občanů České republiky na držení, vlastnění a nošení zbraně. Z objektivního hlediska jsou však podstatně významnější ustanovení jiná.

Jedním z hlavních principů, na kterých byla novela vystavěna, je tzv. grandfathering. Dle tohoto principu je vyloučena retroaktivita novely a povolení, která byla vydaná nejpozději k datu začátku platnosti novely, zůstávají v platnosti buď ve stejné kategorii jako před novelou, nebo se pouze přesunou do kategorie ekvivalentní.

Nový pojem – nadlimitní zásobník

Schválená novela vnáší do právního řádu pojem nadlimitní zásobník. Ty jsou definovány jako zásobníky s kapacitou přes 20 nábojů pro krátké a více než 10 nábojů pro dlouhé palné zbraně. V souladu s tím, co bylo výše uvedeno o grandfatheringu, platí, že stávající zásobníky (resp. ty používané před začátkem platnosti novely v roce 2021) nejsou novelou dotčeny. Pro používání nadlimitních zásobníků ve smyslu novely je potom nutno získat speciální povolení.

A I – nová kategorie zbraní

Novela z roku 2021 zavádí novou kategorii zbraní označenou jako A I. Do té nyní spadají následující typy zbraní:

 • Zbraně samočinné, upravené na samonabíjecí
 • Samonabíjecí s nadlimitním zásobníkem
 • Dlouhé samonabíjecí zbraně s odnímatelnou nebo sklopnou ramenní opěrou, bez níž je délka funkční zbraně do 600 mm
 • Střelivo zahrnující střely šokové nebo takové, které zvyšují ranivý účinek
 • Plynové a expanzní zbraně nesplňující podmínky dovoleného výrobního provedení

Opět platí, že zbraně z kategorií A a B, které podle nové definice spadají do kategorie A I, se do své nové kategorie formálně přeřadí. Jejich majitelé, pokud jimi byli již před začátkem platnosti novely, jsou považováni za oprávněné držitele a nemají povinnost žádat o udělení výjimky.

C I – další novinka

Další novou kategorií, kterou novela zákona o zbraních zavádí, je kategorie C I. Do ní nyní spadají následující kategorie zbraní:

 • Znehodnocené zbraně z kategorií A, A I, B a C
 • Dovolené expanzní zbraně
 • Staré „předovky“
 • Flobertky pro náboje ráže 4 mm M20
 • Plynové zbraně s ráží větší než 6,35 mm
 • Signální zbraně do 16 mm
 • Tasery
 • Palné zbraně pro výcvik s úsťovou energií do 20 J

Opět v souladu se základní ideou novely platí, že zbraně, které před začátkem její novely spadaly do kategorie D, do ní spadají i poté.

Zvláštní status zbraní kategorie D vyrobených ze zbraní ostrých

Specifickou novinkou je také změna statusu zbraní patřících do kategorie D, tj. mezi zbraně expanzní, které však vznikly úpravou z ostrých zbraní ostatních kategorií. U těchto zbraní bude velice záležet na tom, kdy byly vyrobeny (resp. upraveny do stávající podoby).

Pokud se tak stalo před začátkem platnosti novely, udrží si status zbraní kategorie D. Pokud vznikly až po datu začátku platnosti novely, zůstávají automaticky i po úpravě ve své původní kategorii, do které patřily před úpravou.

Další ustanovení

Součástí novely jsou i nová ustanovení týkající se pravidel vývozu, dovozu i mezinárodního tranzitu zbraní kategorie D. Novela zákona definuje povinnost vyřízení zbrojního průvodního listu při vývozu i dovozu, a to i při dočasném. Průvodní list může v případě tranzitu a dočasného dovozu/vývozu nahradit Evropský zbrojní pas.

Pozor si musí dát majitelé zbraní dříve spadajících do kategorie D, které jsou nyní v kategorii C I (ti, kteří jí vlastnili již před začátkem platnosti novinek v zákoně). Na takové zbraně se sice pohlíží jako na zbraně kategorii D, ale jen z pohledu českého práva. Při vývozu musí splňovat evropská pravidla, resp. pravidla cílového státu, která mohou být jiná. To samé se týká i znehodnocených zbraní.

Co mění novela zákona o zbraních ve vztahu k nadlimitním zásobníkům a zbraním z kategorií A a B

Dlouho a hojně diskutovaná novela zákona o zbraních, která začala platit začátkem letošního roku, zavádí v mnoha oblastech celou řadu novinek. Ačkoliv byla novela navržena tak, aby stoprocentně ctila zásady tzv. grandfatheringu, tj. vyhnutí se retroaktivitě, a stávajícím držitelům zbraní komplikovala život co nejméně, resp. aby se jich nedotkla. I tak je ale dobré se v nové legislativě orientovat a nová nařízení alespoň rámcově znát. V následujícím textu se zaměříme na jednu z nejvýznamnějších novinek, kterou je zavedení nové kategorie zbraní A I a s ní souvisejících pravidel pro používání nadlimitních zásobníků.

Obecný popis změn

Novela zákona o zbraních reaguje na evropskou směrnici o zbraních a v souladu s ní zavádí mimo jiné i nové kategorie zbraní. Jsou jimi kategorie A I, do které spadají některé typy zbraní z dosavadních kategorií A a B, a také kategorie C I, do které přechází některé typy zbraní z kategorie D.

Největší pozornost se soustředí právě na kategorii A I, tj. zbraně, které sice nejsou považovány za tak rizikové, aby nesly status kategorie A, tedy zbraní zakázaných, ale přesto je na ně uvalena vyšší míra regulace, než na řadu jiných zbraní.

Které zbraně spadají do nové kategorie A I?

Do kategorie A I spadají nově některé zbraně, které byly dříve součástí jiných kategorií. Které typy zbraní tak nyní tvoří tuto novou kategorii?

 • Samočinné zbraně upravené na samonabíjecí

Jedná se o zbraně, které byly dříve zařazené do kategorie B. Specifikum této kategorie spočívá v tom, že většina těchto zbraní je sestavena z několika částí, z nichž upraveny jsou jen některé. Do kategorie A I se tak přesouvají pouze části, které byly upraveny a u kterých byla v registru změněna kategorie. Jak již bylo řečeno, v případě, že jste takovou zbraň vlastnili před začátkem platnosti novely zákona, nemusíte nic hlásit a jste automaticky oprávněným majitelem zbraně a příslušné výjimky.

 • Zbraně s nadlimitním zásobníkem

V tomto případě se jedná o možnost používat zásobník o kapacitě více, než 20 nábojů u krátkých zbraní a více než 10 nábojů u zbraní dlouhých. I v tomto případě platí, že pokud už člověk zásobník tohoto typu vlastnil ke dni účinnosti zákona, může jej nadále držet i používat. Pozor ale na to, že jej není možné převést na kohokoliv bez příslušného oprávnění k výjimce. V dřívější kategorizaci se jednalo o kategorii A. Je třeba mít na paměti, že vždy rozhoduje, v které zbrani je daný zásobník vložen, nikoliv jeho vlastní specifikace.

 • Střelivo s šokovým nebo zvýšeným ranivým účinkem

Jednotlivé kategorie se vztahují i na samostatné střelivo. Z něj do kategorie A I spadá střelivo nejčastěji používané ve zbraních určených pro sebeobranu, tj. zbraních s vyšším ranivým účinkem a také účinkem šokovým.

 • Plynové a expanzní zbraně nesplňující povolené charakteristiky

Jedná se o specifické druhy plynových a expanzních zbraní, které nesplňují parametry definované samostatným právním předpisem a které jsou vyrobeny jinak, než dovoleným výrobním postupem. V tomto případě se do kategorie A I dostaly z kategorie A.

 • Dlouhé samonabíjecí zbraně se skládací nebo odnímatelnou ramenní opěrkou

Do této kategorie spadají zbraně, které jsou určeny ke střelbě z ramene, současně je však možné jejich ramenní opěrku sklopit či odejmout tak, že jejich délka činí poté méně než 600 mm. Tato subkategorie vyvolává jisté kontroverze, neboť podle určitého výkladu existuje buď zbraň dlouhá (delší než 600 mm) a zbraň krátká (kratší než 600 mm) a neexistuje prostor pro definici jakési „mezi-kategorie“.

Držení zbraní kategorie A I

Jak reálně vypadá držení zbraní kategorie A I? Jak již bylo řečeno, pro majitele zbraní, kteří je drželi již před začátkem platnosti novely zákona, se nic nemění. Změny se dotknou spíše těch, kdo se s kategorií A I, resp. zbraněmi, které do ní spadají, setkají nově.

Výjimka k používání zbraně kategorie A I se váže vždy ke konkrétní zbrani, není tedy spojena s danou osobou, ale se zbraní. To platí i pro nadlimitní zásobníky, pokud má člověk výjimku na používání nadlimitních zásobníků u jedné zbraně, může je používat jen a pouze u ní.

U střeliva je situace trochu složitější, neboť u střelivo může spadat do kategorie A I při použití v jednom typu zbraně a v druhém nikoliv. Výjimka se tak vztahuje na nošení a používání daného střeliva v konkrétní zbrani, jinak je možné jej nosit bez omezení, případně jej používat ve zbraních jiného typu.

Již bylo uvedeno, že ti, kdo vlastnili zbraň kategorie A I v době, kdy začala novela zákona platit, nemuseli a nemusí nic hlásit. K výměně průkazu zbraně dojde pravděpodobně při obnovení zbrojního průkazu nebo jiné podobné příležitosti.

Novela zákona o zbraních zavádí novou kategorii C I

Mezi nejvýznamnější novinky, které sebou přinesla novela zákona o zbraních, jež vstoupila v platnost v únoru 2021, je zavedení nových kategorií zbraní a střeliva. Jednou z nich je kategorie C I, do které nově spadají i některé zbraně, které v dřívější době patřily do kategorie D. Právě tato nová kategorie bude předmětem následujícího textu.

Co se mění?

Novela zákona o zbraních aplikuje změny vyžadované evropskou směrnicí do českého právního řádu. Kromě toho, že novela napřímo legislativně zakotvila právo občanů České republiky na nošení zbraně, vytváří i nové kategorie zbraní.

Přes všechny novinky, které novela zavádí, platí jedno základní pravidlo: novela není retroaktivní. To znamená, že pokud měl někdo povolení na držení a nošení zbraně, která se začátkem platnosti novely spadlo do nové kategorie, je stále automaticky držitelem tohoto povolení a nemusí žádat o nové. Přesto je na místě se s novinkami seznámit.

Zbraně kategorie C I

Nová kategorie C I zahrnuje i celou řadu typů zbraní, které dříve spadaly do kategorie D. Jednotlivé podkategorie lze popsat následujícím způsobem:

 • Expanzní zbraně vyrobené v souladu s dovoleným výrobním provedením

V tomto případě se jedná především o klasické plynové pistole nebo poplašné zbraně. Je velmi důležité, že daná zbraň musí splňovat podmínky dané samostatným právním výkladem. Nejedná se tedy o všechny „plynovky“, např. filmaři často používají zbraně tohoto typu, ale přece jen trochu upravené. Pokud jste ale měli plynovou pistoli před únorem 2021, bude stále považována za zbraň kategorie D.

 • Zbraně znehodnocené podle přímo účinného předpisu Evropské unie

V tomto případě se jedná o zbraně, které byly znehodnocené po 30. lednu 2021, tj. po datu nabytí účinnosti novely zákona o zbraních. Aby bylo znehodnocení platné, musí být provedeno v souladu s přímo účinným předpisem EU. Pokud je v dokladu o znehodnocení uvedeno datum dřívější, taková zbraň bude stále považována za zbraň kategorie D. Pozor ale na to, že jako kategorie D je v tom případě taková zbraň považována pouze na území České republiky. V případě byť i dočasného vývozu nebo tranzitu je třeba, aby byla zbraň skutečně znehodnocena přesně podle zmíněného účinného předpisu EU.

 • Jednoranové nebo dvouranové zbraně s děleným střelivem

Ačkoliv by pouhý pohled na název této specifické podkategorie mohl svádět k představě, že do ní spadají i historické „předovky“ nebo jejich repliky, opak je pravdou. Ty jsou stále v kategorii D jakožto zbraně historické.  V tomto případě se jedná o moderní zbraně s odděleným nabíjením prachem a vlastní střelou.

 • Flobertky pro náboje ráže 4 mm M20 a výcvikové střelivo

Do nové kategorie byly zařazeny flobertky, pro něž je definováno střelivo. Na rozdíl od dřívější kategorizace z definice vypadla maximální kinetická úsťová energie. Jako obvykle samozřejmě platí, že flobertky, které byly registrovány v kategorii D před 30. lednem 2021, stále v kategorii D zůstávají.

 • Plynové zbraně s ráží větší než 6,35 mm (kromě paintballových zbraní)

V novém systému je to ráže, která nahrazuje v definici této podkategorie úsťovou energii. Novela zákona prošla Parlamentem, aniž by někdo vyřadil i podmínku původní. Ta však bude brzy opravným dodatkem vyřazena. Je tedy třeba brát v potaz právě ráži.

 • Signální zbraně s ráží menší než 16 mm

Kategorie C I nyní zahrnuje i tyto signální zbraně (ne-pyrotechnické) s maximální ráží 16 mm. Ostatní jsou stále zařazeny do kategorie B.

 • Výcvikové palné zbraně

Jedná se o zbraně určené k použití s výcvikovým střelivem se značkovací látkou. V definici je ještě zahrnuta podmínka maximální úsťové energie 20 J.

 • Taser

Evropská směrnice a novela českého zákona o zbraních po určité době nejistoty v přístupu k taserům jasně definuje jejich příslušnost do kategorie C I.

Ke koupi zbraní kategorie C I je třeba pouze plnoletost, svéprávnost a pobyt na území České republiky. Policie může při kontrole posoudit i bezúhonnost držitele zbraně a pokud by měl dotyčný záznam týkající se některého z přesně vyjmenovaných trestných činů, zbraň mu může odejmout a majitel je povinen jí převést na někoho jiného.

Změny u zbraní v kategorii D

Změny zavedené novelou zákona o zbraních se dotknou i zbraní kategorie D. V této kategorii jde ponejvíce o nová omezení týkající se převodu zbraně na jinou osobu, dovozu a vývozu. Jde v zásadě o to, že k dovozu a vývozu zbraní kategorie D je třeba zbrojní průvodní list. Stejně tak není možné převádět zbraně kategorie D na osoby s trvalým pobytem mimo území ČR taktéž bez zbrojního průvodního listu pro vývoz.

Centrální registr zbraní, užitečný nápad nebo zbytečná šikana?

Mezi držiteli zbraní se objevila informace, že díky návrhu portugalského předsednictví Rady EU by bylo možné nahlížet do národních registrů zbraní a jejich držitelů. Majitelé zbraní se však bouří. Půjde o zbytečnou šikanu EU?

Evropská unie požaduje centrální registr zbraní

Národní databáze legálních držitelů zbraní by se v souladu s tímto návrhem měly zahrnout do struktury posílené přeshraniční policejní spolupráce.

A to na základě tzv. Prümské dohody. Jejím účelem je posílení spolupráce zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Tato dohoda byla uzavřena v roce 2005 mezi sedmičkou států Evropské unie.

Již v současnosti dohoda umožňuje automatické vyhledávání tří typů informací v podobě profilů DNA, otisků prstů a některá registrační data automobilů. Osobní údaje však tato databáze nezahrnuje.

V praxi se přístup do databáze nyní používá například pro účely policejního dohledávání genetického profilu. Podle registrační značky či čísla karoserie dále též umožňuje najít vlastníka či provozovatele auta. Jde ale jen o jednosměrné vyhledávání, není možné takto zjistit, jestli má určitá konkrétní osoba registrován automobil.

Návrh na sdílení informací z databází legálních držitelů zbraní navazuje na novelu zbraňové směrnice z roku 2008. V souladu s touto směrnicí měly členské státy povinnost do roku 2014 zavést centralizované elektronické evidence držitelů zbraní.

Přesněji dosud však nezaznělo, které informace by vlastně bylo možné touto cestou sdílet a jakým způsobem by k tomu došlo.

Co vlastně přinese realizace návrhu

Vůči tomuto návrhu se okamžitě mnozí majitelé zbraní vymezili. Podle mnohých je takovýto centrální registr rizikem pro vnitřní bezpečnost jednotlivých evropských států.

Stejně tak sílí hlasy, které se obávají, že centrální registr zbraní může vystavit jejich držitele zcela neoprávněné perzekuci už proto, že zbraň vlastní, jinak jsou však absolutně bezúhonní. Navíc to vnímají jakožto podnět, který může odstartovat další zákazy.

Pakliže dojde k tomu, že z údajů o zbrani bude automaticky dohledatelný její majitel, lze to bezesporu vnímat jako kontroverzní opatření, které zasahuje do osobnostních práv držitele zbraně.

Jako zásadní problém plynoucí z pokusu o kontrolu nad legálně drženými zbraněmi lze vidět primárně to, že s dohledáváním jejich původu v případě trestné činnosti již nyní potíže nejsou. Například u teroristických útoků navíc vůbec nedochází k využívání legálně držených zbraní.

Zdrojem zbraní, které zcela propadávají sítem jakékoli evidence, je především nelegální výroba a pašování. Případně se též jedná o zbraně, které se z legální sféry vyčlení při zavádění zbraňových restrikcí.

O České zbrojovce, největším zbrojařským podniku u nás

Česká zbrojovka je pojem, jehož obdobu byste v českých končinách hledali jen těžko. Je to největší zbrojařský podnik u nás, zaměřený především na výrobu ručních palných zbraní, jejich vývoj a prodej.

82 let bohaté historie

Dějiny společnosti, která dnes figuruje pod názvem Česká zbrojovka a.s., se začaly psát před mnoha lety, kdy byl v Uherském Brodě vybudován závod, ve snaze přesunout výrobu dál od ohrožených hranic – psal se totiž rok 1936.

Druhá světová válka, znárodnění v roce 1945 a privatizace v roce 1992. To jsou jen tři milníky, po kterých se z České zbrojovky stala jedna z nejvýznamnějších tuzemských společností. Zaměstnává kolem 1800 lidí, a například v roce 2016 byla naší čtvrtou nejvíce exportující společností – více než 90% zde vyrobených produktů (a těch je za rok hodně přes 200 000 kusů) putuje dále, do bezmála stovky zemí. Ne nadarmo tak patří do první světové desítky největších výrobců ručních palných zbraní.

Zbraně a to další

Portfolio výrobků a služeb České zbrojovky není o nic míň bohaté, než její historie. Kromě známých a zavedených zbraní jako jsou pistole, samopaly, brokovnice, malorážky, vzduchovky, granátomety, útočné a odstřelovací pušky nabízí také kompletní zbrojní příslušenství anebo komponenty pro automobilový a letecký průmysl. Výrobky s puncem České zbrojovky tak můžete najít i ve vašem autě, především v komponentech brzdových a chladicích systémů nebo klimatizacích. Mimo to se zabývá také výrobou nářadí, nanášením povrchových úprav nebo slévárenstvím. Tyto aktivity tvoří nemalou, asi 20% část objemu celkových ročních příjmů Zbrojovky.

Z „nehmotných“ produktů pak jistě stojí za zmínku i široká nabídka služeb, jako jsou například programy výcviku pro ozbrojené složky policie a armády a specializovaná školení pro odbornou i laickou veřejnost.

Česká zbrojovka také stojí za projekty Česká střelecká nadace a Příprava občanů k obraně státu. Prvně jmenovaná organizace přispívá k rozvoji a popularizaci střeleckého sportu a soutěží, pořádá kulturní a sportovní akce a věnuje se také charitě. Instituce POKOS má svůj program přímo v názvu – je součástí plánu obrany státu, podílí se na vzdělávání veřejnosti a zajišťuje mimo jiné potřebné podmínky pro zaručení obrany celé společnosti.

Česká zbrojovka

Legendární artikly

Česká zbrojovka je ale nicméně proslulá především svými zbraněmi. Z nepřeberného množství ručních palných zbraní, které za dobu existence České zbrojovky prošli jejími branami je těžko vybrat ty nejvýznamnější a nejzajímavější.

Na žebříčku těch nej by se ale jistě umístily samopaly vzoru 48 (později známé jako samopaly 23/25), které ve své době představovaly špičku zbrojního průmyslu a samopaly vzor 58 (zdařilá konkurence legendárního Kalašnikova), kterých Zbrojovka do ukončení výroby v roce 1984 vyrobila téměř milion kusů. Když ještě zůstaneme u samopalů, nelze nezmínit výborný kompaktní vzor 61 – Škorpion.

Z pistolí pak vévodí dnes už klasická CZ 75, neskutečně populární a svou konstrukcí revoluční devítka.

Všechny modely však spojuje jedno – inovativní, ergonomická a spolehlivá konstrukce, vysoká řemeslná zručnost a záruka kvality. Ještě hodně dlouho by se tak daly vyprávět fascinující příběhy o výrobcích honosících se dnes už klasickou značkou – Česká zbrojovka.