Export/Import

Zabýváme se také prodejem mimo Českou republiku, a to jak do členských států Evropské Unie (EU) tak do třetích zemí. Pokud jde o nákup pro fyzickou osobu (tedy pro osobní využití, ne firemní), je třeba Zbrojního průvodního listu (pouze v rámci EU), který Vám bude vystaven na základě doložení těchto dokumentů:

  1. Nákupní povolení udělené ve státě, kde máte trvalý pobyt
  2. Plnou moc k vyřízení Zbrojního průvodního listu
  3. Povolení k přepravě z jednoho členského státu EU do druhého (pouze v případě, že si zbraň budete vyzvedávat osobně)