C.I.P.

Zkratka C.I.P. pochází z francouzského názvu Commission Internationale Permanente pour l'Épreuve des Armes à Feu Portatives, což znamená Stálá mezinárodní komise pro zkoušky ručních palných zbraní. Jedná se o mezinárodní organizaci, která stanovuje normy pro testování ručních zbraní a střeliva, aby ověřovací značky členských států byly vzájemně uznávány. Byla založena v roce 1914 a sdružuje 14 většinou evropských států. Sídlo organizace se nachází v Lutychu a úředním jazykem je francouzština. Organizace úzce spolupracuje s americkou standardizační organizací SAAMI.
Podle úmluvy z roku 1969 se předepsané standardizované zkoušky týkají všech částí zbraně vystavených tlaku spalných plynů, které jsou označeny značkou zkušebny po úspěšném absolvování zkoušek. Žádná zbraň, která neprojde zkouškami, nesmí být uvedena na trh.
Střelivo je testováno na maximální povolený tlak a každá výrobní šarže musí mít zprávu o shodě. U střeliva se neoznačují jednotlivé náboje, ale balení.
Zkoušky provádí síť akreditovaných zkušeben v jednotlivých členských státech. Výrobci zbraní a střeliva provádějí zkoušky ve svém státě, ostatní ve zkušebně členského státu, do kterého byla zbraň (střelivo) poprvé dovezena.
Hlavními úkoly organizace jsou:

Stanovení postupů pro měření tlaku nábojů
Určení přístrojů pro měření tlaku při výstřelu
Provádění oficiálních zkoušek ručních zbraní a přístrojů zaměřených na bezpečnost
Sjednocování rozměrů nábojů a nábojových komor a názvů ráží střeliva
Prověřování zákonů a předpisů členských států týkajících se zkoušek zbraní a střeliva
Vydávání přehledů zkušebních značek užívaných zkušebnami členských států.