Obranný sprej Pepper Jet OC 50ml

Code: 54545
€5,09 €4,21 excl. VAT
In Stock (>5 pcs)
Delivery to:
28/02/2024
Delivery offer

Nehořlavý pepřový sprej o objemu 50 ml obsahuje oleoresin capsicum (OC). Výstřik má charakter PAPRSKU a proto je méně náchylný na rozptýlení při případném mírném větru. Dosah paprsku spreje až 4 m. Rozptyl spreje je cca 0,5 m ve vzdálenosti 4 m. Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 5 sekund.

Detailed information

Product detailed description

Průměr nádobky 35 mm, výška 108 mm. Sprej nelze opětovně plnit. Vyrobeno v Německu.

 

Návod k použití:

Při ohrožení namiřte ventilek spreje na útočníka na vzdálenost 1–3 m a stříkejte v krátkých dávkách cca 1 sekundu (po směru větru). Nestříkejte proti větru. Nepoužívejte v malých nebo uzavřených prostorách (např. ve výtahu, autě) a na vzdálenost pod 1 m, protože hrozí zasažení samotného uživatele. Zasažení obličeje způsobí prudké pálení očí a kašel. Útočník je po dobu cca 30 minut dezorientovaný.

Upozornění:
Obranný sprej je určen výhradně k sebeobraně, zneužití se trestá. Sprej se nesmí používat proti těhotným ženám, osobám mladším 15 let, osobám nemocným a osobám vysokého věku. Prodej pouze osobám starším 18 let.

Pozor:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte styku s kůží a s očima. Skladujte na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Obal a zbytky obsahu likvidujte na sběrném místě nebezpečných odpadů.

První pomoc:
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Nepoužívejte krémy, masti a oleje. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu. Nepominou-li potíže po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Dráždivá složka OC. 30 % hmotnosti náplně je hořlavých. Datum expirace: na dně nádobky.

 

Dráždivé látky GHS07
Varování

 

5
5x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Do not fill out this field:
5
RT Avatar of author | 19/01/2023
zatím jsem ho nepoužil
5
VC Avatar of author | 01/04/2021
Bezproblemove, skvely eshop i vydej zbozi
5
Avatar of author | 24/03/2021
Dosud jsem nevyzkoušel. Doufám, že nebudu muset. Nákup rychlý, bez problémů. Doporučuji.
5
TB Avatar of author | 05/12/2020
Přístup super, objednávka hned vyřízena. Nevím účinek, sám na sobě nevyzkouším :-)
5
JK Avatar of author | 10/09/2020
Dobře se drží, objem je slušný, cena příznivá. Doufám, že nebudu muset použít ;-).

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field: