SELHAČ

V průběhu praktické zkoušky na zbrojní průkaz můžete narazit na tři druhy závad, které musíte před zkoušejícím odstranit. Tyto závady jsou známé jako selhač, slabá rána a zádržka.

Při selhači nedojde po stisknutí spouště k výstřelu, zbraň takzvaně "cvakne" naprázdno.

Jakmile po stisknutí spouště nedojde k výstřelu, sundáme prst ze spouště a opřeme ho o tělo zbraně. Poté vyčkáme určený časový úsek uvedený výrobcem střeliva nebo standardně 30 vteřin. Poté přistoupíme k odstranění závady.

Nejprve vyjmeme zásobník ze zbraně a několikrát opakovaně zatáhneme závěr do zadní polohy a uvolníme ho. Tím by měl být vyhozen nevystřelený náboj, kterým se momentálně nezabýváme. Poté pečlivě zkontrolujeme nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu vizuálně se staženým závěrem. Následně vypustíme závěr, provedeme kontrolu míření a zbraň bezpečně odložíme. Teprve nyní se můžeme věnovat hledání příčiny závady.

Pro identifikaci příčiny závady potřebujeme vyhozený nevystřelený náboj. Pokud je na zápalce otisk úderníku, jedná se o vadný náboj, který musíme oddělit a předat správci střelnice k likvidaci.

Pokud na zápalce není otisk úderníku, pravděpodobně je závada na zbrani.

Při odstraňování závad je nezbytné dodržovat bezpečnostní pravidla manipulace se zbraní. Zbraň musí být namířena vždy do bezpečného směru a prst nesmí být na spoušti.

Před začátkem odstraňování závady je důležité zvednout slabou ruku a hlasitě ohlásit zkoušejícímu závadu, poté čekat na jeho pokyny.

Pro cvičení manipulace se zbraní a odstraňování závad se nedoporučuje používat ostrou munici, ale speciální školní náboje, které jsou bezpečné a chrání vnitřní díly zbraně.