ZÁDRŽKA

Zádržka při manipulaci se zbraní je jednou z problematických situací, s nimiž se můžete setkat během praktické zkoušky na zbrojní průkaz. Při této závadě dochází k uklízení náboje nebo nábojnice mezi nábojovou komorou a závěrem zbraně, což způsobuje blokaci pohybu závěru. Příčiny mohou být různé, včetně pomalého uvolnění závěru při nabíjení, vadné nábojnice, nefunkčního vyhazovače ve zbrani nebo nedostatečného úchopu při výstřelu, kdy povolení rukou během zpětného rázu může narušit pohyb závěru.

Tuto závadu obvykle poznáte podle toho, že z výhozního okénka zbraňky vyčnívá část vzpříčené nábojnice nebo náboje.

Prvním krokem při odstraňování této závady je vyjmutí zásobníku ze zbraně. Někdy však může dojít ke vzpříčení dalšího náboje, což znemožní snadné vyjmutí zásobníku. V takovém případě je třeba vyvíjet vyšší sílu při vyjmutí zásobníku a postupně stahovat závěr.

Poté, co je zásobník vyjmut, je nutné opakovaně stáhnout závěr do zadní polohy. To by mělo uvolnit vzpříčený náboj nebo nábojnici. Následně proveďte kontrolu nábojové komory a zásobníkové šachty, abyste zajistili, že jsou volné, a poté vypusťte závěr.

Následně proveďte bezpečnou kontrolní ránu a zbraň bezpečně odložte.

Je důležité dodržovat zásady bezpečné manipulace se zbraní, jako je míření zbraní do bezpečného směru a nepřítomnost prstu na spoušti. Než začnete odstraňovat závadu, je vhodné zvednout ruku a hlasitě oznámit přítomnost závady řídícímu střelby (zkušebnímu komisaři) a vyčkat na jeho pokyny.

Pro trénink manipulace se zbraní a odstraňování závad se doporučuje používat speciální výcvikové náboje, které jsou bezpečné a chrání vnitřní části zbraně.