ROZBORKA

Rozborka palné zbraně zahrnuje demontáž na jednotlivé části, což slouží k vyčištění a odhalení případných závad. Tento proces je také nezbytnou součástí praktické zkoušky pro zbrojní průkaz. Při rozborce je klíčové dodržovat bezpečnostní postupy a být obeznámen s každou částí zbraně. Než začnete rozebírat zbraň, vždy vyjmete zásobník, zkontrolujete nábojovou komoru a zásobníkovou šachtu a provedete ránu jistoty, zaměřujíc zbraň pouze do bezpečného směru.

Každá zbraň může mít odlišný postup rozborky, a proto je důležité seznámit se s přesným návodem pro daný typ zbraně. U pistolí je běžné vyjmout závěr z těla zbraně a dále odstranit vratnou pružinu a hlaveň. Na internetu lze najít mnoho návodů k rozborce různých modelů zbraní.

Pokud rozborku provádíte jako součást zkoušky k zbrojnímu průkazu, dodržujte bezpečnostní opatření a zkušební řád. Dále si uvědomte, že při praktických zkouškách se nejčastěji používají běžné modely pistolí, jako je CZ75 nebo CZ vz.50, ale může být zkoušeno i více typů zbraní, které odpovídají požadované skupině zbrojního průkazu.