Co mění novela zákona o zbraních ve vztahu k nadlimitním zásobníkům a zbraním z kategorií A a B

Dlouho a hojně diskutovaná novela zákona o zbraních, která začala platit začátkem letošního roku, zavádí v mnoha oblastech celou řadu novinek. Ačkoliv byla novela navržena tak, aby stoprocentně ctila zásady tzv. grandfatheringu, tj. vyhnutí se retroaktivitě, a stávajícím držitelům zbraní komplikovala život co nejméně, resp. aby se jich nedotkla. I tak je ale dobré se v nové legislativě orientovat a nová nařízení alespoň rámcově znát. V následujícím textu se zaměříme na jednu z nejvýznamnějších novinek, kterou je zavedení nové kategorie zbraní A I a s ní souvisejících pravidel pro používání nadlimitních zásobníků.

Obecný popis změn

Novela zákona o zbraních reaguje na evropskou směrnici o zbraních a v souladu s ní zavádí mimo jiné i nové kategorie zbraní. Jsou jimi kategorie A I, do které spadají některé typy zbraní z dosavadních kategorií A a B, a také kategorie C I, do které přechází některé typy zbraní z kategorie D.

Největší pozornost se soustředí právě na kategorii A I, tj. zbraně, které sice nejsou považovány za tak rizikové, aby nesly status kategorie A, tedy zbraní zakázaných, ale přesto je na ně uvalena vyšší míra regulace, než na řadu jiných zbraní.

Které zbraně spadají do nové kategorie A I?

Do kategorie A I spadají nově některé zbraně, které byly dříve součástí jiných kategorií. Které typy zbraní tak nyní tvoří tuto novou kategorii?

  • Samočinné zbraně upravené na samonabíjecí

Jedná se o zbraně, které byly dříve zařazené do kategorie B. Specifikum této kategorie spočívá v tom, že většina těchto zbraní je sestavena z několika částí, z nichž upraveny jsou jen některé. Do kategorie A I se tak přesouvají pouze části, které byly upraveny a u kterých byla v registru změněna kategorie. Jak již bylo řečeno, v případě, že jste takovou zbraň vlastnili před začátkem platnosti novely zákona, nemusíte nic hlásit a jste automaticky oprávněným majitelem zbraně a příslušné výjimky.

  • Zbraně s nadlimitním zásobníkem

V tomto případě se jedná o možnost používat zásobník o kapacitě více, než 20 nábojů u krátkých zbraní a více než 10 nábojů u zbraní dlouhých. I v tomto případě platí, že pokud už člověk zásobník tohoto typu vlastnil ke dni účinnosti zákona, může jej nadále držet i používat. Pozor ale na to, že jej není možné převést na kohokoliv bez příslušného oprávnění k výjimce. V dřívější kategorizaci se jednalo o kategorii A. Je třeba mít na paměti, že vždy rozhoduje, v které zbrani je daný zásobník vložen, nikoliv jeho vlastní specifikace.

  • Střelivo s šokovým nebo zvýšeným ranivým účinkem

Jednotlivé kategorie se vztahují i na samostatné střelivo. Z něj do kategorie A I spadá střelivo nejčastěji používané ve zbraních určených pro sebeobranu, tj. zbraních s vyšším ranivým účinkem a také účinkem šokovým.

  • Plynové a expanzní zbraně nesplňující povolené charakteristiky

Jedná se o specifické druhy plynových a expanzních zbraní, které nesplňují parametry definované samostatným právním předpisem a které jsou vyrobeny jinak, než dovoleným výrobním postupem. V tomto případě se do kategorie A I dostaly z kategorie A.

  • Dlouhé samonabíjecí zbraně se skládací nebo odnímatelnou ramenní opěrkou

Do této kategorie spadají zbraně, které jsou určeny ke střelbě z ramene, současně je však možné jejich ramenní opěrku sklopit či odejmout tak, že jejich délka činí poté méně než 600 mm. Tato subkategorie vyvolává jisté kontroverze, neboť podle určitého výkladu existuje buď zbraň dlouhá (delší než 600 mm) a zbraň krátká (kratší než 600 mm) a neexistuje prostor pro definici jakési „mezi-kategorie“.

Držení zbraní kategorie A I

Jak reálně vypadá držení zbraní kategorie A I? Jak již bylo řečeno, pro majitele zbraní, kteří je drželi již před začátkem platnosti novely zákona, se nic nemění. Změny se dotknou spíše těch, kdo se s kategorií A I, resp. zbraněmi, které do ní spadají, setkají nově.

Výjimka k používání zbraně kategorie A I se váže vždy ke konkrétní zbrani, není tedy spojena s danou osobou, ale se zbraní. To platí i pro nadlimitní zásobníky, pokud má člověk výjimku na používání nadlimitních zásobníků u jedné zbraně, může je používat jen a pouze u ní.

U střeliva je situace trochu složitější, neboť u střelivo může spadat do kategorie A I při použití v jednom typu zbraně a v druhém nikoliv. Výjimka se tak vztahuje na nošení a používání daného střeliva v konkrétní zbrani, jinak je možné jej nosit bez omezení, případně jej používat ve zbraních jiného typu.

Již bylo uvedeno, že ti, kdo vlastnili zbraň kategorie A I v době, kdy začala novela zákona platit, nemuseli a nemusí nic hlásit. K výměně průkazu zbraně dojde pravděpodobně při obnovení zbrojního průkazu nebo jiné podobné příležitosti.