VÝJIMKA PRO NADLIMITNÍ ZÁSOBNÍKY

V zákoně 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění je nadlimitní zásobník definován jako „zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně“ (§ 3, odst. 5). Je-li pak nadlimitní zásobník vložen do zbraně kategorie B, stává se z ní automaticky zbraň kategorie A-I (§ 4a, odst. a, bod 2).

Tak např. je-li do samonabíjecí varianty Sa vz. 58 (pokud je vedená v CRZ jako kategorie B) vložen desetiranný zásobník, jedná se stále o zbraň kategorie B a žádné zvláštní výjimky netřeba. Dáme-li však do něj standardní třicetiranný zásobník, stává se z něho okamžitě zbraň kategorie A-I a musíme mít výjimky na zbraň A-I i na nadlimitní zásobníky.

Nabývat nadlimitní zásobníky může pouze držitel zbrojního průkazu, který obdržel od policie výjimku (§ 11b). Tato výjimka je nároková a žádá se o ni na příslušném formuláři (https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d, příloha 30). Poplatek se při této žádosti neplatí žádný.