PÍSTOVÝ SYSTÉM ZBRANĚ

Pod pojmem pístový systém zbraně se rozumí způsob zajištění samočinného nebo samonabíjecího cyklu pušky pomocí pístu, který působí na závěr. Plyny jsou odebírány z hlavně do plynového válce, kde tlak plynů uvede do pohybu píst. Píst může být buď dlouhý (spojený se závěrem a kopírující jeho pohyb), nebo krátký (není spojený se závěrem a pouze mu předává pohybový impuls).

V obou případech pohyb pístu způsobí odsunutí nosiče závorníku. Závěr pak setrvačností pokračuje do zadní polohy a díky pružině se vrací do přední polohy, čímž napíná bicí mechanismus, vyhazuje použitou nábojnici a dopravuje nový náboj do nábojové komory. Zároveň se závěr opět uzamkne. U zbraní střílejících ze zadní polohy závěru je závěr zachycen vzadu, což umožňuje vyhození nábojnice a napnutí bicího mechanismu. Zbytkový tlak plynů uniká do prostoru výhozního okénka.

Pístový systém je velmi rozšířený. Příkladem systému s dlouhým pístem jsou AK-47 nebo IMI Galil, zatímco systémy s krátkým pístem zahrnují Sa 58, HK 416 (MR 223) nebo pístové varianty V-AR.

Při srovnání s přímým plynovým systémem má pístový systém své výhody i nevýhody. Výhodou je výrazně nižší náročnost na čištění (chybí dlouhá plynová trubice a nedochází k přímému kontaktu spalných plynů se závěrem) a větší spolehlivost (závěr není znečišťován karbonem a nevysušuje se mazivo). Nevýhodou je větší hmotnost pístového systému a mírně horší chování při střelbě kvůli větší hmotnosti pohybujících se částí.