BICÍ MECHANISMUS

Bicí mechanismus je klíčovou součástí palných zbraní, která zajišťuje odpálení střely po stisknutí spouště. Existují dva hlavní typy bicího mechanismu: iniciace kohoutem a přímoběžný úderník.
Iniciace kohoutem:
Tento mechanismus využívá kohout, který je umístěn na zadní části zbraně a může být ručně napnut. Po stisknutí spouště se uvolní kohout, který naráží na zápalku náboje nebo zápalník, což způsobí odpálení střely. Kohoutový mechanismus je často používán u revolverů a některých pistolí, jako je například CZ75.
Přímoběžný úderník:
Při napnutí mechanismu se přímoběžný úderník posune do zadní polohy a stlačí bicí pružinu. Po stisknutí spouště je úderník uvolněn a bicí pružina ho tlačí vpřed, čímž iniciuje zápalku náboje. U některých konstrukcí je zápalník integrován přímo do úderníku. Tento typ mechanismu se často používá u dlouhých zbraní a některých pistolí, jako je například Glock.