BLOWBACK

Blowback označuje způsob fungování střelné zbraně, který využívá sílu vznikající při pohybu vystřelené nábojnice směrem dozadu. Tento princip se často uplatňuje u pistolí, samopalů a některých pušek. Jedná se o jednoduchý a přímočarý mechanismus.
Při výstřelu ze zbraně s blowbackem expandující plyny vytvořené zapálením hnací náplně roztáhnou nábojnici, čímž se uzavře nábojová komora a zabrání úniku plynů. Tyto plyny současně vyvíjejí tlak na dno nábojnice a tlačí ji směrem dozadu proti čelu závěru.
Princip blowbacku využívá setrvačnosti. Když se nábojnice pohybuje směrem dozadu, tlačí na čelo závěru a předává mu energii, která překonává sílu vratných pružin a způsobuje pohyb závěru dozadu. Poté je použitá nábojnice vyhozena.
Po vyhození nábojnice vratná pružina nebo jiný mechanismus vrátí závěr dopředu, vyjme nový náboj ze zásobníku a zavede ho do komory hlavně. Zbraň je tak připravena k dalšímu výstřelu.
Střelné zbraně řízené blowbackem obvykle nemají uzamykací mechanismus, což je činí jednoduššími a snadněji vyráběnými. Avšak jsou obvykle omezeny na náboje s nižším výkonem, protože síla zážehu působí přímo na závěr a u silnějších kalibrů může být obtížné navrhnout závěr, který by zbraň spolehlivě fungovala.