Novela zákona o zbraních zavádí novou kategorii C I

Mezi nejvýznamnější novinky, které sebou přinesla novela zákona o zbraních, jež vstoupila v platnost v únoru 2021, je zavedení nových kategorií zbraní a střeliva. Jednou z nich je kategorie C I, do které nově spadají i některé zbraně, které v dřívější době patřily do kategorie D. Právě tato nová kategorie bude předmětem následujícího textu.

Co se mění?

Novela zákona o zbraních aplikuje změny vyžadované evropskou směrnicí do českého právního řádu. Kromě toho, že novela napřímo legislativně zakotvila právo občanů České republiky na nošení zbraně, vytváří i nové kategorie zbraní.

Přes všechny novinky, které novela zavádí, platí jedno základní pravidlo: novela není retroaktivní. To znamená, že pokud měl někdo povolení na držení a nošení zbraně, která se začátkem platnosti novely spadlo do nové kategorie, je stále automaticky držitelem tohoto povolení a nemusí žádat o nové. Přesto je na místě se s novinkami seznámit.

Zbraně kategorie C I

Nová kategorie C I zahrnuje i celou řadu typů zbraní, které dříve spadaly do kategorie D. Jednotlivé podkategorie lze popsat následujícím způsobem:

  • Expanzní zbraně vyrobené v souladu s dovoleným výrobním provedením

V tomto případě se jedná především o klasické plynové pistole nebo poplašné zbraně. Je velmi důležité, že daná zbraň musí splňovat podmínky dané samostatným právním výkladem. Nejedná se tedy o všechny „plynovky“, např. filmaři často používají zbraně tohoto typu, ale přece jen trochu upravené. Pokud jste ale měli plynovou pistoli před únorem 2021, bude stále považována za zbraň kategorie D.

  • Zbraně znehodnocené podle přímo účinného předpisu Evropské unie

V tomto případě se jedná o zbraně, které byly znehodnocené po 30. lednu 2021, tj. po datu nabytí účinnosti novely zákona o zbraních. Aby bylo znehodnocení platné, musí být provedeno v souladu s přímo účinným předpisem EU. Pokud je v dokladu o znehodnocení uvedeno datum dřívější, taková zbraň bude stále považována za zbraň kategorie D. Pozor ale na to, že jako kategorie D je v tom případě taková zbraň považována pouze na území České republiky. V případě byť i dočasného vývozu nebo tranzitu je třeba, aby byla zbraň skutečně znehodnocena přesně podle zmíněného účinného předpisu EU.

  • Jednoranové nebo dvouranové zbraně s děleným střelivem

Ačkoliv by pouhý pohled na název této specifické podkategorie mohl svádět k představě, že do ní spadají i historické „předovky“ nebo jejich repliky, opak je pravdou. Ty jsou stále v kategorii D jakožto zbraně historické.  V tomto případě se jedná o moderní zbraně s odděleným nabíjením prachem a vlastní střelou.

  • Flobertky pro náboje ráže 4 mm M20 a výcvikové střelivo

Do nové kategorie byly zařazeny flobertky, pro něž je definováno střelivo. Na rozdíl od dřívější kategorizace z definice vypadla maximální kinetická úsťová energie. Jako obvykle samozřejmě platí, že flobertky, které byly registrovány v kategorii D před 30. lednem 2021, stále v kategorii D zůstávají.

  • Plynové zbraně s ráží větší než 6,35 mm (kromě paintballových zbraní)

V novém systému je to ráže, která nahrazuje v definici této podkategorie úsťovou energii. Novela zákona prošla Parlamentem, aniž by někdo vyřadil i podmínku původní. Ta však bude brzy opravným dodatkem vyřazena. Je tedy třeba brát v potaz právě ráži.

  • Signální zbraně s ráží menší než 16 mm

Kategorie C I nyní zahrnuje i tyto signální zbraně (ne-pyrotechnické) s maximální ráží 16 mm. Ostatní jsou stále zařazeny do kategorie B.

  • Výcvikové palné zbraně

Jedná se o zbraně určené k použití s výcvikovým střelivem se značkovací látkou. V definici je ještě zahrnuta podmínka maximální úsťové energie 20 J.

  • Taser

Evropská směrnice a novela českého zákona o zbraních po určité době nejistoty v přístupu k taserům jasně definuje jejich příslušnost do kategorie C I.

Ke koupi zbraní kategorie C I je třeba pouze plnoletost, svéprávnost a pobyt na území České republiky. Policie může při kontrole posoudit i bezúhonnost držitele zbraně a pokud by měl dotyčný záznam týkající se některého z přesně vyjmenovaných trestných činů, zbraň mu může odejmout a majitel je povinen jí převést na někoho jiného.

Změny u zbraní v kategorii D

Změny zavedené novelou zákona o zbraních se dotknou i zbraní kategorie D. V této kategorii jde ponejvíce o nová omezení týkající se převodu zbraně na jinou osobu, dovozu a vývozu. Jde v zásadě o to, že k dovozu a vývozu zbraní kategorie D je třeba zbrojní průvodní list. Stejně tak není možné převádět zbraně kategorie D na osoby s trvalým pobytem mimo území ČR taktéž bez zbrojního průvodního listu pro vývoz.