Co změnila novela zákona o zbraních a jak se dotkla jejich dosavadních držitelů?

Koncem roku 2020 prošla legislativním procesem novela zákona o zbraních, kterou následně stvrdil 21. prosince svým podpisem prezident republiky Miloš Zeman. Novela vstoupila v platnost v polovině února roku 2021 a dnes je tak již nedílnou součástí českého právního řádu stejně jako s ní tak či onak pracují všichni, kdo mají se zbraněmi cokoliv společného. Přesto ale stále řada lidí nemá jasno v tom, co konkrétně novela zákona o zbraních změnila. Jaké změny tedy zavedla a co konkrétně znamenají pro držitele zbraní, zvláště pak pro ty, kteří již povolení k držení zbraně vlastní?

Na úvod

Novela mění především dřívější zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, zákon č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní a střeliva a zákon č. 634/2004 Sb. Hlavní motivací k její přípravě a následnému schválení byla potřeba zapracovat do české legislativy obsah evropské směrnice o zbraních, přesto novela zavádí i další prvky.

V mediálním prostoru byla z tohoto pohledu věnována největší pozornost ustanovení, které výslovně zavádí právo občanů České republiky na držení, vlastnění a nošení zbraně. Z objektivního hlediska jsou však podstatně významnější ustanovení jiná.

Jedním z hlavních principů, na kterých byla novela vystavěna, je tzv. grandfathering. Dle tohoto principu je vyloučena retroaktivita novely a povolení, která byla vydaná nejpozději k datu začátku platnosti novely, zůstávají v platnosti buď ve stejné kategorii jako před novelou, nebo se pouze přesunou do kategorie ekvivalentní.

Nový pojem – nadlimitní zásobník

Schválená novela vnáší do právního řádu pojem nadlimitní zásobník. Ty jsou definovány jako zásobníky s kapacitou přes 20 nábojů pro krátké a více než 10 nábojů pro dlouhé palné zbraně. V souladu s tím, co bylo výše uvedeno o grandfatheringu, platí, že stávající zásobníky (resp. ty používané před začátkem platnosti novely v roce 2021) nejsou novelou dotčeny. Pro používání nadlimitních zásobníků ve smyslu novely je potom nutno získat speciální povolení.

A I – nová kategorie zbraní

Novela z roku 2021 zavádí novou kategorii zbraní označenou jako A I. Do té nyní spadají následující typy zbraní:

 • Zbraně samočinné, upravené na samonabíjecí
 • Samonabíjecí s nadlimitním zásobníkem
 • Dlouhé samonabíjecí zbraně s odnímatelnou nebo sklopnou ramenní opěrou, bez níž je délka funkční zbraně do 600 mm
 • Střelivo zahrnující střely šokové nebo takové, které zvyšují ranivý účinek
 • Plynové a expanzní zbraně nesplňující podmínky dovoleného výrobního provedení

Opět platí, že zbraně z kategorií A a B, které podle nové definice spadají do kategorie A I, se do své nové kategorie formálně přeřadí. Jejich majitelé, pokud jimi byli již před začátkem platnosti novely, jsou považováni za oprávněné držitele a nemají povinnost žádat o udělení výjimky.

C I – další novinka

Další novou kategorií, kterou novela zákona o zbraních zavádí, je kategorie C I. Do ní nyní spadají následující kategorie zbraní:

 • Znehodnocené zbraně z kategorií A, A I, B a C
 • Dovolené expanzní zbraně
 • Staré „předovky“
 • Flobertky pro náboje ráže 4 mm M20
 • Plynové zbraně s ráží větší než 6,35 mm
 • Signální zbraně do 16 mm
 • Tasery
 • Palné zbraně pro výcvik s úsťovou energií do 20 J

Opět v souladu se základní ideou novely platí, že zbraně, které před začátkem její novely spadaly do kategorie D, do ní spadají i poté.

Zvláštní status zbraní kategorie D vyrobených ze zbraní ostrých

Specifickou novinkou je také změna statusu zbraní patřících do kategorie D, tj. mezi zbraně expanzní, které však vznikly úpravou z ostrých zbraní ostatních kategorií. U těchto zbraní bude velice záležet na tom, kdy byly vyrobeny (resp. upraveny do stávající podoby).

Pokud se tak stalo před začátkem platnosti novely, udrží si status zbraní kategorie D. Pokud vznikly až po datu začátku platnosti novely, zůstávají automaticky i po úpravě ve své původní kategorii, do které patřily před úpravou.

Další ustanovení

Součástí novely jsou i nová ustanovení týkající se pravidel vývozu, dovozu i mezinárodního tranzitu zbraní kategorie D. Novela zákona definuje povinnost vyřízení zbrojního průvodního listu při vývozu i dovozu, a to i při dočasném. Průvodní list může v případě tranzitu a dočasného dovozu/vývozu nahradit Evropský zbrojní pas.

Pozor si musí dát majitelé zbraní dříve spadajících do kategorie D, které jsou nyní v kategorii C I (ti, kteří jí vlastnili již před začátkem platnosti novinek v zákoně). Na takové zbraně se sice pohlíží jako na zbraně kategorii D, ale jen z pohledu českého práva. Při vývozu musí splňovat evropská pravidla, resp. pravidla cílového státu, která mohou být jiná. To samé se týká i znehodnocených zbraní.