ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Zkouška odborné způsobilosti je klíčovou součástí procesu získání zbrojního průkazu v České republice. Žadatel musí splnit několik podmínek a absolvovat jak teoretickou, tak praktickou část zkoušky.

Podmínky pro účast na zkoušce:
Spolehlivost, bezúhonnost a svéprávnost: Žadatel musí být spolehlivý, bezúhonný a plně svéprávný. To znamená, že nesmí mít trestní odsouzení, musí mít dobrý trestní rejstřík a nesmí trpět duševní nemocí nebo jiným stavem, který by mu bránil v odpovědném nakládání se zbraněmi.

Zdravotní způsobilost: Žadatel musí mít posudek o zdravotní způsobilosti, který potvrzuje, že je zdravotně schopen manipulovat se zbraněmi a nést odpovědnost za jejich správné použití.

Přihláška a kolková známka: Žadatel musí podat přihlášku na stanoveném tiskopise spolu s kolkovou známkou o hodnotě 100 Kč.

Průběh zkoušky:
Přihlášení a termín zkoušky: Po podání přihlášky u Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie ČR, žadatel obdrží termín a místo konání zkoušky do dvou měsíců.

Teoretická část: Žadatel musí úspěšně absolvovat test z teoretických znalostí o zbraních, střelivu, zdravotnickém minimu a zákonu o zbraních. Úspěšnost závisí na skupině zbrojního průkazu.

Praktická část: Žadatel musí předvést bezpečnou manipulaci se zbraní, včetně rozborky, sborky a střelby. Zbraň použitá v této části se může lišit podle skupiny zbrojního průkazu.

Dohled zkušebního komisaře: Na celý průběh zkoušky dohlíží zkušební komisař, který sleduje, zda žadatel správně splňuje požadavky.

Vydání zbrojního průkazu:
Po úspěšném absolvování všech částí zkoušky je možné žádat o vydání zbrojního průkazu, který obvykle platí 10 let.

Celý proces je důkladně regulován a má za cíl zajistit, že držitelé zbrojních průkazů budou schopni bezpečně a odpovědně nakládat se zbraněmi.