VÝVRT HLAVNĚ

Výraz "vývrt hlavně" označuje prostor vnitřního průměru a tvaru hlavně střelné zbraně, kterým projde střela při výstřelu.

Tento vývrt může být různě dimenzovaný a tvarovaný podle konkrétního typu zbraně a ráže, pro kterou je zbraň navržena. Nejběžnějším tvarem je válcový průchod s konzistentním průměrem od zadní části zbraně (zvaného závěr) až po přední část, tedy ústí hlavně. Avšak některé zbraně mohou mít vývrt s různými profily, jako jsou zúžené či drážkované.

Drážkování vnitřního povrchu hlavně, které je typické pro kulové ráže, poskytuje střele rotaci během letu, což stabilizuje její trajektorii a zvyšuje přesnost. Naopak u hladkých hlavní, které jsou charakteristické pro brokové zbraně, se nevyskytuje drážkování.

Průměr vývrtu je klíčovým faktorem při výběru vhodného střeliva pro danou zbraň a je obvykle vyjádřen v palcích nebo milimetrech. Například pro střelbu s nábojem ráže .45 ACP musí mít vývrt hlavně přibližně 0,45 palce nebo 11,43 milimetru.

Hladký vnitřní povrch vývrtu snižuje tření a umožňuje střele plynulý průchod, což podporuje její stabilitu a přesnost během letu.