SAMONABÍJECÍ ZBRAŇ

Podle zákona o zbraních (119/2002 v platném znění) se samonabíjecí zbraní rozumí „palná zbraň, která se automaticky přebije po každém výstřelu a její konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště“ (příloha 1, část 1., bod 13).

Jinými slovy, po každém výstřelu se automaticky napne bicí mechanismus (s výjimkou DOA pistolí a DOA/DA revolverů), vyhozená nábojnice se vymění za nový náboj a zbraň je připravena k další střelbě. Avšak další výstřel vyžaduje další stisk spouště (u DOA pistolí a DOA/DA revolverů se napínání bicího mechanismu uskutečňuje teprve při stisku spouště).

Většina současných samonabíjecích zbraní využívá energii výstřelových plynů k přebití, ale existují i takové, které využívají energii zpětného rázu.

Podle dalších vlastností mohou samonabíjecí zbraně spadat do různých kategorií zbraní, jako jsou A-I, B nebo C.