RESET SPOUŠTĚ

Reset spouště je klíčovým prvkem ve střelném mechanismu, který umožňuje rychlé a přesné opakování výstřelů. Po stisknutí spouště a výstřelu se spoušť a závěr oddělí, ale následně se opět spojí v bodě resetu. Tento proces je doprovázen slyšitelným "cvaknutím" a mírným odporem, což signalizuje, že zbraň je opět připravena k vystřelení.

Krátší reset znamená rychlejší návrat spouště do výchozí polohy, což umožňuje střelci rychlejší a plynulejší střelbu. Důležité je, že po výstřelu je nutné spoušť držet v zadní poloze, dokud není znovu zacíleno. Poté je možné mírně pustit spoušť a po slyšitelném resetu znovu vystřelit. Tento postup zvyšuje efektivitu a přesnost střelby tím, že minimalizuje riziko nechtěného strhnutí spouště.