PLYNOVÝ SYSTÉM ZBRANĚ

Plynový systém zbraně, známý také jako přímý odběr plynů (Direct Impingement), je metoda zajištění samočinného nebo samonabíjecího cyklu pušky. Tento systém využívá tlak spalných plynů, které jsou odváděny z hlavně do plynového kanálku a následně do plynové trubice. Plynová trubice je svým druhým koncem volně zasunuta do náustku na nosiči závorníku, kde tlak plynů působí na nosič závorníku, čímž dochází k jeho odsunutí od závorníku.

Princip fungování plynového systému
Odběr plynů: Po výstřelu jsou spalné plyny odváděny z hlavně přes plynový kanálek do plynové trubice.
Působení plynů na závěr: Plyny se přes plynovou trubici dostanou k náustku na nosiči závorníku, kde tlak plynů způsobí odsunutí nosiče od závorníku.
Pohyb závěru: Závěr setrvačností pokračuje do zadní polohy, čímž dojde k vyhození použité nábojnice.
Návrat závěru: Pružina vrací závěr zpět do přední polohy, během čehož dojde k napnutí bicího mechanismu a dopravení nového náboje do nábojové komory.
Uzamčení závěru: Po návratu do přední polohy se závěr opět uzamkne a zbraň je připravena k dalšímu výstřelu. Zbytkový tlak plynů uniká do prostoru výhozního okénka.
Výhody a nevýhody plynového systému
Výhody:

Nižší hmotnost: Chybějící pístový systém snižuje celkovou hmotnost zbraně.
Příjemnější chování při střelbě: Menší hmotnost pohybujících se částí vede k menšímu zpětnému rázu a lepší stabilitě při střelbě.
Nevýhody:

Náročnost na čištění: Dlouhá plynová trubice a přímý kontakt spalných plynů se závěrem zvyšují náročnost na údržbu.
Menší spolehlivost: Přímý kontakt spalných plynů se závěrem způsobuje znečišťování karbonem a vysušování maziva, což může vést k častějšímu selhání zbraně.
Příklady použití plynového systému
Typickým příkladem použití plynového systému je puška AR-15 a z ní odvozené zbraně. Tento systém je velmi rozšířený a využíván v mnoha moderních útočných puškách.

Srovnání s pístovým systémem
Plynový systém má oproti pístovému systému několik klíčových rozdílů. Plynový systém je lehčí a má příjemnější chování při střelbě, protože menší hmotnost pohybujících se částí vede k menšímu zpětnému rázu. Na druhou stranu, plynový systém vyžaduje častější a důkladnější údržbu kvůli znečišťování závěru karbonem a vysušování maziva, což může ovlivnit jeho spolehlivost. Pístový systém je naopak robustnější a méně náchylný na znečištění, což zvyšuje jeho spolehlivost za různých podmínek.