NAPÍNACÍ TÁHLO ZÁVĚRU

Napínací táhlo závěru je klíčovým prvkem pušek a kulometů, zejména u těch, kde není táhlo pevně spojeno se závěrem, jako je to typické u AR-15 a jeho variant.

U pušek z rodiny AR-15 má napínací táhlo tvar písmene T, umožňující snadné uchopení jak pravou, tak levou rukou. Toto táhlo vyčnívá ze zadní horní části pouzdra závěru a slouží jako rukojeť pro natahování závěru. Když není závěr stažen do zadní polohy, táhlo není rušivě vyčnívající, což přispívá k pohodlné manipulaci s puškou. Díky volnému spojení mezi napínacím táhlem a závěrem se při střelbě nepohybuje, což je výhodné pro zachování stability a přesnosti při střelbě.

V jiných modelech pušek a kulometů může být napínací táhlo řešeno odlišně, například s táhlem umístěným na boku závěru. Nicméně, nejběžnějším řešením je právě použití napínacího táhla s tvarem písmene T, jak je popsáno výše.