KOHOUT ZBRANĚ

Kohout, nebo také kohoutek, je součástka bicího mechanismu ručních palných zbraní. Funguje jako druh úderníku, který vykonává kruhový pohyb. Tento pohyb je jen po části kruhu, takže se někdy označuje jako kývavý pohyb. Kohout je ovládacím prvkem zbraně.

Vnější kohout je typický pro revolvery a běžný v konstrukci mnoha pistolí. Méně často se používá u dlouhých zbraní, například u brokovnic typu Lancasterka nebo kulovnic H&R Handi-Rifle. Způsoby ovládání zbraně kohoutem se mohou lišit podle konkrétní zbraně, ale základní princip je podobný. Vnitřní či skrytý kohout se často vyskytuje u revolverů určených pro obranu a u pušek typu AR-15 nebo platformy AK.

Po zmáčknutí spouště má kohout za úkol udeřit do zápalníku, který následně udeří do zápalky náboje, což způsobí výstřel.

U některých zbraní může být zápalník spojen s kohoutem, což je běžné například u revolverů. U jiných zbraní, jako je pistole CZ 75, je zápalník samostatnou součástkou.

Moderní služební a obranné pistole jsou často vybaveny přímoběžným úderníkem místo kohoutu. Tento úderník je skrytý a zajišťuje spolehlivou funkci zbraně.

Příklady zbraní vybavených kohoutem
CZ 75
Charter Arms Undercover
Jericho 941
Tangfolio P16
Colt 1911
H&R Handi-Rifle
AR-15
AK-47