Zákon 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Zákon byl schválen dne 8. března 2002, účinnosti nabyl 1. 1. 2003. Dne 30. ledna 2021 pak nabyla účinnosti novela zákona o zbraních.

Tato novela měla za cíl implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, nicméně obsahuje i množství novelizačních bodů nad rámec implementace uvedené směrnice.

Tato novela přinesla změnu v kategorizaci zbraní A-I a C-I, nová právní úprava se dotkla i tzv. nadlimitních zásobníků. Definovány byly nové hlavní části zbraně, došlo k úplnému zrušení zakázaných doplňků zbraní. Stejně tak novela stanovuje ničení zbraní téměř výhradně státem.

Stručný výtah ze zákona o zbraních:

Část první - zbraně a střelivo

Hlava I

Předmět úpravy a vymezení některých pojmů.

Hlava II

Rozdělení zbraní a střeliva do čtyř kategorií:

kategorie A - zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní

kategorie B - zbraně podléhající povolení

kategorie C - zbraně podléhající ohlášení

kategorie D - ostatní zbraně

plus

střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané

Hlava III

Upravuje možnosti nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva různých kategorií.

Hlava IV

Zbrojní průkaz a jeho rozdělení do pěti skupin (držitel zbrojního průkazu může mít libovolný počet skupin zároveň):

skupina A - ke sběratelským účelům

skupina B - ke sportovním účelům

skupina C - k loveckým účelům

skupina D - k výkonu zaměstnání nebo povolání

skupina E - k ochraně života, zdraví nebo majetku

skupina F - k provádění pyrotechnického průzkumu.

Dále upravuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu (věk, zdravotní a odborná způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost), rozšíření jeho skupin nebo jeho odnětí či zánik platnosti. Také jsou zde uvedena práva a povinnosti držitelů zbrojních průkazů.

Hlava V

Popisuje zbrojní licenci, která právnickou nebo fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a přechovávání zbraní nebo střeliva. Stejně jako zbrojní průkaz se dělí do několika skupin (podle důvodů užívání rozsahu oprávnění):

skupina A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva

skupina B - opravy, úpravy nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva

skupina C - nákup, prodej nebo přeprava zbraní nebo střeliva

skupina D - půjčování zbraní nebo úschova zbraní nebo střeliva

skupina E - ničení nebo znehodnocování zbraní nebo střeliva

skupina F - výuka nebo výcvik ve střelbě

skupina G - zajišťování ostrahy majetku a osob

skupina H - uskutečňování sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti

skupina I - provozování muzejnictví nebo sbírkové činnosti

skupina J - zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu

skupina K - provozování pyrotechnického průzkumu.

Zbytek hlavy V je obdobný jako u hlavy IV.

Hlava VI

Udává povinnost registrace pro každou zbraň kategorie A, B nebo C. Dokladem o registraci je průkaz zbraně.

Hlava VII

Trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva z, do nebo přes Českou republiku.

Hlava VIII

Podmínky pro provozování střelnice, práva a povinnosti správce střelnice.

Hlava IX

Popisuje některé speciální případy, jako např. zadržení či zajištění zbraně/střeliva, možnosti zabezpečení zbraní/střeliva, svěření či vystavování zbraně, znehodnocení či dědění zbraně ad. Mimo jiné zde najdeme i podmínky tzv. zbraňové amnestie (zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování).

Hlava X

Informační systémy a uchovávání a poskytování údajů o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích.

Další

Hlava XI - Výkon státní správy

Hlava XII - Sankce a ochranná opatření

Hlava XIII - Ustanovení společná

Hlava XIV - Ustanovení přechodná

Část druhá

Změna zákona č. 156/2000 Sb

Část třetí

Změna živnostenského zákona

Část čtvrtá

Účinnost

Příloha

Vymezení zbraní a střeliva:

Část první - Druhy zbraní

Část druhá - Druhy střeliva

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení