ZÁTRAVKA

Pojem zátravka označuje u palných zbraní kanálek, který spojuje místo zážehu s místem, kde se nachází výmetná směs. Tento kanálek je klíčový pro přenos zážehového plamene nebo jiskry k výmetné směsi, která následně vyvolá výstřel.

Zátravka u předovek
U zbraní nabíjených hlavní, tzv. předovek, probíhá zážeh mimo hlavní prostor hlavně a zátravka slouží jako spojovací kanál mezi tímto místem a prostorem uvnitř hlavně, kde je umístěna výmetná směs.

Starší předovky: Zážeh probíhal přímo na povrchu hlavně. V těchto zbraních byla zátravka jednoduchým kanálkem vedoucím přímo do hlavně.
Novější předovky: U těchto zbraní se začala používat pánvička umístěná na boku hlavně. Pánvička sloužila k umístění zápalné směsi, která po zapálení přenášela oheň přes zátravku do hlavně, kde zažehla výmetnou směs.
Zátravka u jednotných nábojů
S příchodem jednotných nábojů (se středovým zápalem) v polovině 19. století došlo ke změně v konstrukci zátravky:

Jednotné náboje: U těchto nábojů je zátravka kanálkem uvnitř nábojnice, který vede od zápalky umístěné v dně nábojnice k výmetné směsi uvnitř náboje. Při stisku spouště dojde k úderu zápalníku na zápalku, která se zažehne a plamen přes zátravku zapálí výmetnou směs, což vyvolá výstřel.
Zátravka tak hraje zásadní roli ve správném fungování palných zbraní, protože zajišťuje efektivní přenos zážehové energie k výmetné směsi, což je nezbytné pro bezpečné a spolehlivé fungování zbraně.