ZÁMĚRNÁ OSNOVA

Rozmanitost záměrných osnov se stále rozšiřuje, a to nejen u puškohledů určených pro střelbu na velké vzdálenosti. Avšak, složitější osnova může mnoho lidí zmást, a proto se rychle podíváme na její různá využití. Před zakoupením optiky s odpovídající osnovou je dobré si uvědomit, jakou roli od zbraně očekáváme a pro střelbu na větší vzdálenosti je ideální znát i druh používaného střeliva.

Zajímavým příkladem důležitosti správné osnovy bylo zavedení optiky ACOG v bojích v provincii Fallúdža (Irák). Tento optický zaměřovač zvýšil příslušníkům USMC počet úspěšných zásahů do hlavy nepřátel tak markantně, že bylo započato vyšetřování, zda se nejednalo o popravy zajatců. Nakonec se ukázalo, že dobře navržená záměrná osnova dokáže i s relativně malým zvětšením poskytnout vojákům obrovskou výhodu nad nepřítelem, který ji nemá.

PROČ TAM NENÍ JEDNODUCHÁ A JASNÁ TEČKA?
Některé optické zaměřovače, zejména kolimátory, mají pouze jednoduchý záměrný bod ve formě jasné tečky nebo křížku, zatímco jiné mohou mít složitější osnovu, která spíše připomíná kubistický obraz. Pokud se díváte skrze druhý typ, může se člověk mezi dvaceti "záměrnými" tečkami, pěti úsečkami a parabolou ztratit stejně rychle jako ve slovní úloze z hodiny matematiky. Obě varianty však mají své využití.

Obecně platí:

Krátké vzdálenosti:

Pokud používáte zbraň pro boj v uzavřených prostorech (CQB) nebo pro zábavu na střelnici, oceníte jednoduchou záměrnou osnovu s jednou nebo dvěma tečkami (u kolimátorů často uzavřených ve velkém kruhu pro rychlé nalezení bodu). Mozek rychleji zpracuje jednoduchý záměrný bod, což znamená jednoduché "míř a střílej" bez nutnosti řešit pokles střely, vítr nebo předsazování zbraně.

Střední vzdálenosti:

S rostoucí vzdáleností se objevují další problémy, které musí optika řešit. Při vzdálenostech nad 100 metrů rychle ztrácíme schopnost identifikovat cíl pouhým okem a musíme přesně odhadnout vzdálenost, na kterou střílíme. Osnovy pro střední vzdálenosti často obsahují více bodů pro přesné nastavení podle vzdálenosti, a občas i body na stranách, které slouží k předsazení zbraně na danou vzdálenost u pohyblivého cíle.

Dlouhé a extrémní vzdálenosti:

Při střelbě na vzdálenosti nad 500 metrů se střelba stává matematickou rovnicí. Musíte zahrnout délku hlavně, typ střeliva a mnoho dalších faktorů. Zde přicházejí na řadu komplikované záměrné osnovy, které obsahují kromě hlavního bodu značky pro korekci větru a balistické křivky střeliva.