ZÁMĚRNÁ OSNOVA EBR-4

Struktura záměrné osnovy EBR-4 byla koncipována s cílem usnadnit přesnou střelbu na větší vzdálenosti a efektivně odhadnout vzdálenost cíle pro správné nastavení údajů o míření. Centrální část osnovy byla navržena s ohledem na optimální poměr mezi přesností a snadným zaměřením i za špatných světelných podmínek. Vnější část osnovy pak poskytuje velmi detailní členění s přesností 1 MOA.

V horizontální rovině je osnova rozdělena do 32 MOA na obě strany, sestávající z dvou sekcí. První pevná sekce od 0 do 12 MOA obsahuje zvýrazněné body každých 2 MOA, zatímco zbytek horizontální části je členěn s přesností 1 MOA. Toto členění platí i pro horní sekci horizontální části osnovy, přičemž dolní část záměrného kříže je členěna do 32 MOA s bodovými značkami každých 2 MOA. Kompletní návod pro použití záměrné osnovy EBR-4 je k dispozici v přiloženém návodu.