ÚHEL ZORNÉHO POLE

Zorné pole puškohledu je klíčovým parametrem při výběru správné optiky pro střelbu. Je to kruhový výřez, který puškohled dokáže zachytit a z něhož do něj přicházejí světelné paprsky. Úhel zorného pole je potom úhlem mezi dvěma spojnicemi, které vedou z krajních bodů obrazu pozorovaného ve vodorovné rovině do středu optické soustavy. V praxi se však zorné pole uvádí jako průměr viditelného pole v metrech při vzdálenosti 100 metrů, což usnadňuje porovnání různých modelů puškohledů.

Obecně platí, že čím větší je zvětšení puškohledu, tím menší je zorné pole. Při loveckých účelech je obvykle důležité zachovat co nejširší zorné pole, což se nejlépe dosáhne s puškohledem s menším zvětšením. Naopak při střelbě na velké vzdálenosti se hodí větší zvětšení, i když na úkor širšího zorného pole.

Puškohledy s proměnným zvětšením spojují výhody obou variant, umožňují-li tak střelci přizpůsobit zvětšení podle konkrétní situace. Při výběru puškohledu je důležité vzít v úvahu nejen úhel zorného pole, ale i kvalitu obrazu. Levné puškohledy často trpí zobrazovacími vadami na okrajích obrazu, zatímco špičkové přístroje nabízejí široké zorné pole a kvalitní obraz až do samých okrajů zorného pole.