TRITIUM

Tritium je radioaktivní izotop vodíku s poločasem rozpadu přibližně 12,3 let. Při normálním tlaku a teplotě se jedná o plyn, který je lehčí než vzduch, a přírodně se vyskytuje jen v malých množstvích. Jeho využití je rozmanité, nachází se například v cifernících hodinek, navigačních kompasech a dalších zařízeních. V oblasti palných zbraní se tritiové kapsle používají pro vytvoření mířidel, která jsou viditelná i ve tmě.

Tritium je nízkoenergetický radioaktivní beta zářič, který emituje elektrony nebo pozitrony. Přestože je radioaktivní, jeho praktické nebezpečí je minimální, protože jeho záření je pohlceno již 6 mm vzduchu. Záření nedokáže proniknout ani pokožkou, a případné problémy mohou nastat pouze v případě vdechnutí, požití nebo styku se sliznicí.

Tritium má široké spektrum využití, včetně biologických radiometrických testů, jaderných zbraní, řízených jaderných reakcí, analytické chemie a atomových baterií. Často se používá také jako zdroj trvalého slabého světla. V těchto případech je tritium obvykle uzavřen v malých skleněných kapslích, jejichž stěny jsou potaženy tenkou vrstvou fosforeskující látky. Tato látka emituje slabé světlo jako reakci na beta záření vydávané tritiem. Barvu emitovaného světla lze ovlivnit složením fosforeskující látky, přičemž nejběžnějšími barvami jsou zelená a červená.