STOJINA SPOUŠTĚ

Stojina spouště je klíčovou součástí spoušťového mechanismu, která ovlivňuje odpor spouště, tedy sílu potřebnou k jejímu stisknutí. Její pohyb je řízen přenosovou pákou při stisknutí spouště a vybráním na vnitřní straně závěru při jeho pohybu vzad.

Odpor spouště je stanoven úhlem vyhnuté části stojiny. Pro konkrétní zbraň mohou existovat stojiny s různými odpory spouště, což umožňuje jemné ladění spoušťového mechanismu podle individuálních preferencí střelce. Důležitou roli také hraje kvalita povrchu stojiny, která může ovlivnit plynulost pohybu spouště. Proto se často činná plocha stojiny leští, aby se dosáhlo co nejlepšího a nejkonstantnějšího chodu spouště.