REFLEXNÍ KUŠE

Reflexní kuše, známé také jako klasické kuše, mají kořeny sahající až do středověku. Jejich princip fungování spočívá v tom, že tětiva je upevněna na složených obloucích, které jsou nataženy vpřed, což poskytuje dostatečnou energii šípu pro zásah i vzdáleného cíle.

Díky své jednoduché konstrukci a nenáročné údržbě, kdy lze poškozenou tětivu snadno vyměnit, jsou tyto kuše vhodné i pro začátečníky. Nicméně se neztratí ani ve výbavě zkušeného lovce nebo sportovního střelce (pokud má možnost využít kuši legálně v zemi svého pobytu).

Moderní materiály a výrobní postupy poskytují těmto kuším vysokou odolnost, přesnost a spolehlivost. Avšak vyšší síla potřebná k natažení může být nevýhodou ve srovnání s kladkovými kušemi.

Pro dosažení vyšší přesnosti střelby lze kuši vybavit kolimátorem nebo puškohledem speciálně navrženým pro použití s kuší.