NSN (NATO STOCK NUMBER)

Číslo NSN, neboli NATO Stock Number, je standardizovaný kód složený z třinácti číslic, který slouží k identifikaci produktů zařazených do výzbroje a výstroje armád členských států NATO, stejně jako dalších 34 zemí, kterým Severoatlantická aliance poskytuje pomoc.

První čtyři číslice kódu NSN označují FSCG (Federal Supply Classification Group), což je kategorizace, která groso modo identifikuje oblast nebo kategorii produktu. Například, pokud jsou první dvě čísla 10, označuje to zbraně, zatímco čísla 13 a 14 označují střelivo a munici.

Číslo NIIN (National Item Identification Number) tvoří zbývající část kódu. První dvě číslice NIIN určují zemi, kde byl produkt původně zaveden, což obvykle odpovídá zemi původu produktu. Například, čísla 00-10 jsou vyhrazena pro Spojené státy a Kanadu, zatímco čísla 20 a 21 jsou přidělena Kanadě. Každý stát má své přidělené číslo, které se pohybuje od 00 do 99. Existují však i výjimky, jako jsou čísla 57 (zůstávající po Ruské Federaci), 67 (po Afghánistánu) a 69, která jsou aktuálně nevyužitá.