NÍZKÁ MONTÁŽ

Vysoká a nízká montáž jsou termíny používané při instalaci kolimátorů a označují umístění optického zaměřovače vzhledem k hlavni zbraně.

Nízká montáž je klasickým a osvědčeným přístupem, který se vyznačuje instalací kolimátoru co nejblíže hlavni. Tento přístup má několik výhod, jako je udržení nízkého profilu zbraně a zajištění přesné střelby. Nicméně při použití s některým taktickým vybavením může nastat určitá komplikace, a poloha kolimátoru může být pro některé střelce méně přirozená.

Výhody nízké montáže:

Nízký profil zbraně, což zlepšuje manipulaci a ovládání
Osvědčený a tradiční způsob instalace
Udržuje těžiště zbraně blíže k tělu střelce, což může zlepšit stabilitu
Nevýhody nízké montáže:

Zvýšené namáhání krční páteře, zejména při delším používání
Některé taktické doplňky mohou způsobovat komplikace při zaměřování
Může být obtížné nebo nemožné použít pevná mířidla v kombinaci s kolimátorem