NASTŘELENÍ ZBRANĚ

Nastřelení zbraně je klíčový proces, při němž se seřizují mířidla tak, aby zbraň střílela přesně na stanovené místo na určité vzdálenosti. Tím se eliminuje nepřesnost způsobená balistickou křivkou, avšak to platí pouze pro konkrétní nastřelovací vzdálenost, typ použitého náboje a aktuální vnější podmínky, zejména teplotu a vítr.

Nastřelovací vzdálenosti se obvykle liší podle typu zbraně: pistole a revolvery se často nastřelují na 25 m, brokovnice na 35 m, malorážky na 50 m, lovecké kulovnice na 100 m a vojenské na 300 m.

Je důležité pravidelně kontrolovat nastřelení zbraně, protože střelba může s časem způsobit posun bodu zásahu. Tento jev je zvláště významný u optických mířidel, kde udržení stability nastřelení závisí na kvalitě puškohledu a jeho konstrukci. K trvalejšímu zachování přesnosti nastřelení je nezbytné používat pevnou a stabilní montáž puškohledu, která odolává rázům a zajišťuje stabilitu i po opakovaném sejmutí a nasazení. Po nárazech nebo pádech zbraně je též nezbytné prověřit a případně znovu nastřelit zbraň.

Nastřelení zbraně lze provést podle různých návodů dostupných na internetu. Pro zajištění správného nastřelení, zejména pro začátečníky, je však vhodné nechat si zbraň nastřelit odborníky, kteří disponují potřebnými znalostmi, zkušenostmi a vybavením pro tento proces.