MRAD (MILRADIANY)

Ano, miliradián (MRAD) je jednotka používaná u puškohledů a optických zaměřovačů pro měření úhlového rozsahu a korekci výškových a bočních odchylek. Jednotka MRAD je založena na metrickém systému a je často upřednostňována v profesionálním vojenském a policejním prostředí pro svou jednoduchost a konzistenci.

MRAD je zkratka pro miliradián, což je úhlová jednotka, která představuje úhel, ve kterém je poloměr kruhu roven délce oblouku, který je stejně dlouhý jako poloměr. V praxi to znamená, že jeden miliradián představuje úhel, ve kterém bod na vzdálenosti jednoho metru od středu kruhu je posunutý o 1 milimetr.

Puškohledy s označením MRAD mají obvykle střeleckou osnovu a korekční stupnice vycházející z této jednotky, což umožňuje střelci snadno korigovat odchylky při střelbě na různé vzdálenosti. Použití MRAD umožňuje rychlé a přesné střelby i na velké vzdálenosti s minimálním výpočtovým úsilím.